Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för How do informaticians and IT-architects collaborate, or not?

How do informaticians and IT-architects collaborate, or not? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 09:15 - 09:30 G3

Föreläsare: Anna Rossander

Spår: MIE: Human Factors and organizational issues

Despite years of work from both informaticians and IT-architects interoperability within healthcare is still low. This explorative case study performed on a well-staffed public health care provider shows that the involved roles were unclear, processes did not include each other, and that tooling was incompatible.

However, interest in collaboration was high and technical advances and inhouse development were seen as incentives for increased collaboration.

Språk

English

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Avancerad

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Utbildning (utbildningsbevis)
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning

Konferens

MIE

Författare

Anna Rossander

Föreläsare

Profilbild för Anna Rossander

Anna Rossander Föreläsare

Informatiker
Västra Götalandsregionen

Urolog som blivit informatiker. Arbetar på Enhet för informatik och standardisering i Västra Götalandsregionen och har där särskilt fokus på Snomed CT. Forskar som doktorand på Institutionen för tillämpad IT på GU på interoperabilitet och terminologibindning. Ordförande för Snomed NAG. Ordförande Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Urologist turned informatician. Working at the Unit for Informatics and Standardization in the Västra Götaland Region, with a special focus on Snomed CT. Conducting research as a PhD student at the Department of Applied IT at the University of Gothenburg, focusing on interoperability and terminology binding. Chair of Swedish regions collaboration group for Snomed CT. Chair of the Swedish Association for Medical Informatics.