Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 10:55 - 11:10 .F-Expo

Föreläsare: Daniel Antonsson

Spår: Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige

Digg leder arbetet med att etablera Ena – Sveriges digitala infrastruktur som består av ett antal byggblock och grunddatadomäner. Ena finns för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt inom och med den offentliga sektorn.

För att Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar. Att lösningarna skapas för att fungera tillsammans är nödvändigt för att nå dit.

Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa förvaltningsgemensamma grundläggande behov.

Daniel ger åhörarna en överblick av Ena och en speciell inblick i utvecklingsprocesserna för byggblocket Mina ombud och grunddatadomänen för Hälsa, vård och omsorg.

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Styrning/Förvaltning
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Daniel Antonsson

Daniel Antonsson Föreläsare

strateg
Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Daniel har jobbat med digitalisering av offentlig sektor under snart 30 år. Merparten av denna tid har Daniel varit aktiv inom kommunal förvaltning. Han har aktivt deltagit i digitaliseringen av skola, vård och omsorg samt samhällsbyggnad både på lokal kommunal och nationell nivå. Daniel har erfarenhet som CIO och utvecklingschef i kommun samt som strateg inom digitalisering på SKR och Digg, myndigheten för digital förvaltning.