Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Kvalitetsregister - behövs de om tio år?

Kvalitetsregister - behövs de om tio år? Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 11:15 - 12:00 F5

Föreläsare: Annemieke Ålenius, Marie BjörnstedtBennermo, Petra Hasselqvist, Rodabe Alavi, Åsa Dedering
Moderator: Anette Falkenroth

Spår: Kvalitetsregister - Nu och i framtiden.

Sverige har en lång och framgångsrik historia med kvalitetsregister som verktyg för verksamhetsutveckling. Vi har under förmiddagen hört om flera initiativ och utveckling, samtidigt vet vi att stora delar av svensk sjukvård de närmaste åren byter journalsystem och att uppföljning och analys är viktiga komponenter i deras arbete - kommer kvalitetsregistren vara ointressanta om 10 år?

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal

Nyckelord

Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Föreläsare

Avdelningschef /Regeringens särskilda utredare avseende infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse
E-hälsomyndigheten

Avdelningschef på E-hälsomyndigheten. Ansvarat för Covidbevisen samt flertal regeringsuppdrag avseende den digitala infrastrukturen för hälsodata. Representerar Sverige som expert i EU:s eHealth Network som verkar för en ökad patientrörlighet över landsgränserna och som nu på senare tid allt mer inriktats på det europeiska hälsodataområdet (EHDS).

Regeringens särskilda utredare avseende infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse.

Profilbild för Petra Hasselqvist

Petra Hasselqvist Föreläsare

Strateg
SKR, sektionen för data och analys

Arbetar som strateg på sektionen för data och analys, SKR, med fokus på kvalitetsregister. Förutom strategiska frågor i stort är huvudområdena forskning, industrisamverkan, internationella frågor och E-hälsa. Samordnar även SKRs arbete med EHDS-förordningen samt sitter med som expert i den statliga utredningen om Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård.

Legitimerad sjuksköterska samt molekylärbiolog.

Profilbild för Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Rodabe Alavi har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektorn. Har ansvarat för ett antal regeringsuppdraget på E-hälsomyndigheten senast förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister.

Åsa Dedering Föreläsare

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Dalarna

Ordförande Nationella samverkansgruppen för data och analys
Hälso- och sjukvårdsdirektör, region Dalarna
Docent, Karolinska Institutet

Profilbild för Anette Falkenroth

Anette Falkenroth Moderator

Falkenroth Organisation och ledarskap AB

Drygt 35 års erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård. Tjugo år med som chef och ledare i vården. Digitaliseringen har varit min ständiga följeslagare och sedan närmare tio år men huvudsakliga arena.