Huvudbild för Vitalis 2023

Mötesplats Egenmonitorering


Den 21e november samlades vi i 7A Posthusets fina lokaler på Vasagatan 28 i Stockholm, för att följa upp spåret Egenmonitorering från Vitalis 2023 och få ökad kunskap som stöd för det framtida införandet.

Dagen genomfördes av SKR och Vitalis i samverkan.


Dagens moderatorer

Ameli Norling
Sektionschef Sektionen för hälso och sjukvård, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner

Kjell Ivarsson
Nationell cancersamordnare, Docent, Avdelningen för vård och omsorg, Sektionen för hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner


Program och inspelningar ifrån dagen

Här hittar du dagens presentationsfiler --> (endast för konferensdelegater)


10:00               Moderatorerna välkomnar

10:05               Patienterna efterfrågar införande av egenmonitorering för bättre livskvalitet
EU verkar för patientens egenvård och patientens kontroll över sin situation. Egenmonitorering kan leda till bättre livskvalitet för patienten, bättre forskning och effektivare vård.
Margareta Haag - Ordförande Nätverket mot Cancer

10:20               "Överflygning egenmonitorering"
Vad är status för införande i Sverige?
Erik Reinicke - Strateg Region Östergötland

10:40               Interaktiv monitorering under cancerbehandling
Vad har vi lärt oss av vår forskning
Ann Langius-Eklöf - Professor, KI, Kay Sundberg - Docent , KI


11:30               Migränapp VGR - för att minska behovet av vårdinsatser, och optimera vården när den behövs.
En resa från politiskt beslut till del av vardagen.
Mikael Edsbagge, Överläkare och ställföreträdande verksamhetschef för Neurosjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ordförande Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar

11:50               Panel
Om nu nyttan är visad. Vad krävs det då för att egenmonitorering skall bli kliniskt använt? 
Kjell Ivarsson -  Nationell Cancersamordnare, Margareta Haag - Ordförande Nätverket mot Cancer, Björn Eriksson -  Generaldirektör Läkemedelsverket, Mikael Edsbagge - Överläkare och ställföreträdande verksamhetschef för Neurosjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ordförande Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar


13:10               Region Jämtland Härjedalen
Breddinförande egenmonitorering.
Anna Fremner - Divisionschef Nära Vård, Annette Boije - projektledare för Egenmonitorering 

13:30               Cancervård närmare hemmet
En utvecklingsresa från vårdbuss till Satellitmottagningen BOT                    
Maria Andersson Ödman - Biträdande verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar Akademiska Sjukhuset

13:50               Karlshamnspiloten
God och nära vård, samverkan i hela vård- och omsorgskedjan.                   
Torill Skaar Magnusson, Socialchef Karlshamnskommun, Peter Adaktusson - projektledare

14:10               Egenmonitorering inom hälso- och sjukvård utmanar etablerade strukturer och processer
Erfarenheter och lärdomar från VGR kring att införa egenmonitorering inom ett traditionellt hälso- och sjukvårdssystem.
Victoria Mohlén - Projektledare Egenmonitorering, Koncernstab Digitalisering/Projekt & Förändringsledning, Västra Götalandsregionen, Maria Frick Miles - Hjärtsviktssköterska och utvecklingsledare på Skaraborgs sjukhus
15:00               Samnyttjande välfärdsteknik
Manólis Nymark- jurist SKR

15:20               Panel
Förflyttningen av vården nära patienten. Vilka barriärer behöver hanteras och krav på omställning i arbetssätt.
Åsa Dedering - Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna, Torill Skaar Magnusson - Socialchef Karlshamnskommun, Peter Adaktusson - projektledare, Kajsa Quitz - Sjuksköterska och sakkunniggruppsansvarig för egenmonitorering inom Närhälsan VGR, Maria Hilbert - Enhetschef för Nära vård Socialstyrelsen

15:55               Summering av moderatorerna
Leverantörer som deltog i utställningen