Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Regelvärk? Regulatoriska krav på programvara i hälso- och sjukvården

Regelvärk? Regulatoriska krav på programvara i hälso- och sjukvården

Andreas Kjellin, Sandra Sjöåker
Tisdag 17 maj 2022 13:30 - 14:00 F2
Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Healthcare professionals, Management, Documentation,, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Government information

Profilbild för Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata – Nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg

Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata – Nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg

Rodabe Alavi
Tisdag 17 maj 2022 13:30 - 14:00 F3
Svenska, Health services, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Test/validation, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Government information

Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel

Hur kan vi genomföra en mänsklig digitalisering?

Tisdag 17 maj 2022 13:20 - 13:35 Open Stage
Open Stage, Svenska, Welfare Technology, On site only

Profilbild för Snabbkurs i Nyttoanalys

Snabbkurs i Nyttoanalys

Hanna Broberg Danielsson
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 15:00 A2
Workshops / fördjupning, Svenska, Change Management, On site only, Workshop, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Benefits/effects, Education (verification), Management

Profilbild för Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik

Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik

Evamaria Nerell, Lena Dahlberg, Mats Rundkvist, Pedro Landfors, Ulrika Gani, Åsa Zetterström Klintsjö, Eva Sahlén, Mille Salomaa Lindström
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 14:15 A4
Välfärdsteknik, Svenska, Welfare Technology, Live, Utökad, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Welfare development,, Management, Municipality, Follow-up/Report of current status,, Government information, Usability

Profilbild för PAS - Prostate Analysis System, an AI-based product that beats expert human Pathologists

PAS - Prostate Analysis System, an AI-based product that beats expert human Pathologists

Ewert Bengtsson
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 A5
English, AI, Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Welfare development,, Innovation/research, Apps, Usability

Profilbild för Från piloter till storskalig digital sjukvård

Från piloter till storskalig digital sjukvård

Andreas Ringman Uggla
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 A6
Införande / förändringsledning, Svenska, Change Management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management

Profilbild för Hackathon: använda terminologiservrar

Hackathon: använda terminologiservrar

Daniel Karlsson, Lars Börjeson, Päivi Piirainen
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 15:00 A7
Workshops / fördjupning, Svenska, Informatics/semantics, On site only, Workshop, Tools for implementation, Intermediate, Technicians/IT/Developers, Students, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Innovation/research, Test/validation, Apps, Government information

Profilbild för EU:s policy och initiativ inom "Digital Hälsa" området, hälsa, vård och omsorg - en uppdatering

EU:s policy och initiativ inom "Digital Hälsa" området, hälsa, vård och omsorg - en uppdatering

Cecilia Thorfinn, David Lega, Laurent Saunier, Maria Hassel, Ragnar Lindblad, Silas Olsson, Anna Lefevre Skjöldebrand, Boubou Hallberg, Catharina Borgenstierna, Daniel Forslund, Maria Gill, Maria Hägglund, Maria Nilsson, Thomas Schneider
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 15:00 Event Area
Svenska, Other, eHealth, Live, Utökad, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Welfare development,, Management, Innovation/research

Profilbild för Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom

Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom

Ghassan Darwiche
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 F1
Svenska, Cutting-edge health and medical technology, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Politicians, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Patient centration, Innovation/research, Apps

Profilbild för Blir det ett lagbrott att använda digitala verktyg år 2024?

Blir det ett lagbrott att använda digitala verktyg år 2024?

Thomas Bergqwist
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 F2
Svenska, Remote Health Care, On site only, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Education (verification), Management, Municipality, Innovation/research, Law, Judicial procedures

Profilbild för För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer

För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer

Anne Simmasgård, Helena Nilsson
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 F3
Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management, Municipality, Documentation,, Patient safety, Government information, Usability

Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet?

Nästa generation neurorehabilitering och e-hälsa

Tisdag 17 maj 2022 12:40 - 12:55 Open Stage
Open Stage, Svenska, Welfare Technology, On site only

Profilbild för Innovation med hälsodata – går det?

Innovation med hälsodata – går det?

Peter Jihde
Tisdag 17 maj 2022 12:10 - 12:50 Event Area
Hälsodata, risk eller möjlighet?, Svenska, Future Health and Social Care, Utökad, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Innovation/research, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information, Usability

Profilbild för Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Maria Jacobsson
Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 A4
Svenska, Cybersecurity, Information Security, Privacy , Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Law, Judicial procedures, Information security, Government information, Ethics

Profilbild för Panelsamtal - Drömmen om nationella vårddata

Panelsamtal - Drömmen om nationella vårddata

Karin Båtelson, Acko Ankarberg Johansson, Gunnar Enlund, Mona Heurgren, Thomas Lindén
Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 A5
Svenska, Future Health and Social Care, Live, Panel, Other, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Welfare development,

Profilbild för Patientens berättelse visualiseras- det ökar delaktigheten

Patientens berättelse visualiseras- det ökar delaktigheten

Tyra E O Graaf
Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 A6
Välfärdsteknik, Svenska, Welfare Technology, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Introductory, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Patient safety