Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik

Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 14:15 A4

Föreläsare: Evamaria Nerell, Lena Dahlberg, Mats Rundkvist, Pedro Landfors, Ulrika Gani, Åsa Zetterström Klintsjö
Moderatorer: Eva Sahlén, Mille Salomaa Lindström

Spår: Välfärdsteknik

Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, Post- och telestyrelsen och SKR har en central roll i arbetet med välfärdsteknik på nationell nivå. Kommunerna har efterfrågat en tydligare bild av de nationella aktörernas roller, ansvarsområden och vilket stöd de erbjuder. Här berättar aktörerna om deras uppdrag, roller och vilket stöd de erbjuder i arbetet med välfärdsteknik 

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Government information
Usability

Föreläsare

Profilbild för Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

E-hälsostrateg och koordinator på Socialstyrelsen för digitalisering och välfärdsteknik inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Har arbetat på myndigheten sedan år 2005 med digitalisering och e-hälsa samt verksamhetsutveckling.
Arbetar idag med stöd till implementering av e-hälsa genom regler, digitala utbildningar, etik och stöd till kunskap kring digitalisering.
Arbetar även med digital hälsa på internationell nivå.

Profilbild för Lena Dahlberg

Lena Dahlberg Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Borås stad

Lena arbetar som verksamhetsutvecklare på Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med fokus på digitalisering. Hon är också projektledare för Borås Stad i SKR Kompetenscenter välfärdsteknik.

Profilbild för Mats Rundkvist

Mats Rundkvist Föreläsare

Projektledare
SKR

Projektledare på SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Pedro Landfors Föreläsare

Utredare
Myndigheten för delaktighet

Profilbild för Ulrika Gani

Ulrika Gani Föreläsare

Utredare
Post- och telestyrelsen

Arbetar på Post- och telestyrelsen på enheten för digital delaktighet. Är bland annat projektledare för informationsinsatsen Digitalhjälpen, www.pts.se/digitalhjalpen

Profilbild för Eva Sahlén

Eva Sahlén Moderator

Samordnare/expert
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samordnar på SKR den treåriga "Överenskommelsen äldre- teknik, kvalitet och effektivitet" mellan regeringen och SKR om att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik.

Profilbild för Mille Salomaa Lindström

Mille Salomaa Lindström Moderator

Utredare
Socialstyrelsen

Utredare på Socialstyrelsen och medlem i myndighetens kluster för digitalisering och välfärdsteknik.