Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata – Nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg

Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata – Nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:30 - 14:00 F3

Föreläsare: Rodabe Alavi

I början av år 2023 är E-hälsomyndigheten klar med Förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. E-hälsomyndigheten presenterar arbetet och redogör för möjligheter och utmaningar med uppdraget. Förstudien utreder vilka förutsättningar som finns för en digital nationell infrastruktur avseende tekniska, juridiska, semantiska och organisatoriska förutsättningar. E-hälsomyndigheten beskriver och lämnar förslag på hur E-hälsomyndigheten eller annan relevant myndighet kan tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister genom ramavtal eller på så sätt som myndigheten bedömer som lämpligt. En gemensam statlig nationell infrastruktur ska öka nyttan och underlätta och minska administrationen för regioner, kommuner och statliga myndigheter. Förstudien presenteras i sin helhet i en slutrapport i februari 2023.

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Documentation,
Law, Judicial procedures
Patient safety
Government information

Föreläsare

Profilbild för Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Rodabe Alavi är utredare på E-hälsomyndigheten och ledare arbetet med regeringsuppdraget: Förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister S2021/06170. Hon är medicinsk informatiker och data- och systemvetare med lång erfarenhet av offentlig digitalisering från Regeringskansliet och Socialstyrelsen.