Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för EU:s policy och initiativ inom "Digital Hälsa" området, hälsa, vård och omsorg - en uppdatering

EU:s policy och initiativ inom "Digital Hälsa" området, hälsa, vård och omsorg - en uppdatering Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 15:00 Event Area

Key-note speakers: Cecilia Thorfinn, David Lega, Laurent Saunier, Maria Hassel
Moderatorer: Ragnar Lindblad, Silas Olsson
Paneldeltagare: Anna Lefevre Skjöldebrand, Boubou Hallberg, Catharina Borgenstierna, Daniel Forslund, Maria Gill, Maria Hägglund, Maria Nilsson, Thomas Schneider

Detta EU seminarium ger en uppdatering av EU:s policy, initiativ och program inom Digital Hälsa (e-hälsa) området. Flera av programmen som för ett år sedan var på planeringsstadiet är nu verklighet. Målet med sessionen är att ge forskare, innovatörer, entreprenörer, vård- och omsorgsutvecklare, vårdgivare, användare och industri & näringsliv en strategisk information och kunskap som bas för engagemang på EU nivå, exempelvis i EU projekt, för att dra nytta av nya möjligheter som ges för att möta utvecklingsbehov inom svensk hälsa, vård och omsorg med Digital Hälsa som en möjliggörare.    

Exempel på nya EU program är strategi- och policyprogrammen "European Health Data Space" och ”EU Digital Decade & Digital Compass”, FoUI programmet "Horizon Europe", implementationsprogrammet "Digital Europe Programme", folkhälsoprogrammet ”EU4Health” inklusive ”Europe's Beating Cancer Plan” samt ”European Health Union” som är under uppbyggnad och förstärkning. Ramprogrammet för forskning och innovationer ”Horizon Europe” är nu etablerat. EU:s Återhämtningsplan ”Post Covid – NextGenerationEU” ger nya möjligheter för Gröna och Digitala initiativ. Till detta tillkommer pågående strategiska arbeten inom EU avseende bl.a. Data, AI, Standardisering & Interoperabilitet. Allt detta kommer att påverka, direkt eller indirekt, Digital Hälsa området.

Det franska ordförandeskapet i EU Rådet, under det första halvåret 2022, har ett starkt engagemang för insatser inom hälso- och sjukvård, exempelvis med ett initiativ för en europeisk industristrategi för hälsoområdet.

EU seminariet kommer att inledas med fyra Keynote talare - från EU kommissionens representation i Sverige, EU kommissionen i Bryssel och EU parlamentet som ger en uppdatering om gällande EU policy, initiativ och program relaterade till Digital Hälsa - samt en översikt av representant från eHälsomyndigheten om svenska nationella aktiviteter i detta EU kontext. Språket i denna del, Keynotes, blir på svenska.  

Efter Keynote presentationerna blir det ett Panelsamtal. Där kommer 7-8 representanter från forskning, innovationer, entreprenörer, sjukhusledning, vård- och omsorgsutvecklare, offentliga och privata vårdgivare, användare och industri att diskutera hur vi i Sverige kan dra bästa nytta av EU initiativen. Språket i denna del, Panelsamtalet, blir på svenska.

Detta EU seminarium är arrangerad av Silas Olsson, HealthAccess, Stockholm, och Ragnar Lindblad, Programägare Framtidens Vårdinformations Miljö, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen, i samarbete med Nätverket Aging2.0 Sweden.  

 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Management
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Thorfinn

Cecilia Thorfinn Key-note speaker

Gruppchef
EU-kommissionens Representation i Sverige

Cecilia Thorfinn är gruppchef för kommunikationsteamet på EU-kommissionens Representation i Sverige. Hon har arbetat 25 år inom EU’s institutioner och tidigare verkat bl a som kommunikationsdirektör på EU-myndigheten Eurojust och på EU-kommissionens representation i Nederländerna samt i olika funktioner i Bryssel inom EU’s utvecklingssamarbete

Profilbild för David Lega

David Lega Key-note speaker

Member of European Parliament (MEP)
Europaparlamentet

Profilbild för Laurent Saunier

Laurent Saunier Key-note speaker

National Expert
Digital Health Unit, DG Santé , European Commission, Brussels.

Laurent Saunier tjänstgör under våren 2022 som nationell expert på Europeiska Kommissionens enhet för digital hälsa. Han deltar i arbetet med det europeiska hälsodatautrymmet för primär och sekundär användning. Han sänds ut av Vinnova, Sveriges innovations myndighet, där han är enhetschef och områdesansvarig för precisionshälsa sedan 2016. Innan dess tillbringade han 15 år i näringslivet inom medicinteknik. Han engagerar sig ideellt för att förbättra ungas psykiska hälsa.

Profilbild för Maria Hassel

Maria Hassel Key-note speaker

Internationell samordnare
E-hälsomyndigheten

Maria Hassel arbetar som internationell samordnare på E-hälsomyndigheten med särskilt fokus på myndighetens uppdrag på EU området. Hon har lång erfarenhet från IT-utveckling i olika projekt samt europeiskt och internationellt samarbete.

Profilbild för Ragnar Lindblad

Ragnar Lindblad Moderator

Programägare, Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM)
Västra Götalandsregionen

Programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen sen 2016. Har arbetet med IT i vården, eHälsa och digitalisering i olika roller i många år

Profilbild för Silas Olsson

Silas Olsson Moderator

Manager
HealthAccess, Stockholm

Silas Olsson´s experiences include works in industries, with work on management positions in Swedish (Telia Research) and International (Philips Medical Systems) companies in the field of medical technology, diagnostic and medical therapy systems, Information and Communication Technology, eHealth, Digital Health, and telemedicine related innovations and applications.
In addition, Silas Olsson experiences includes works in the Swedish Research Institutes Sector as Manager of International Cooperation, eHealth sector, at RISE SICS. RISE belongs to the Ministry of Enterprise and Innovation, Sweden.

Silas´ international works includes EU and European level Affairs (2001-2011 in Brussels) with works on administration and management of EU R&D and Innovation programs in the field of Health ICT, as Project Officer, European Commission, and as Acting Director of the European Ambient Assisted Living Joint Program (AALJP); and, as Program Manager and Special Advisor, VINNOVA (Brussels´ office), the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems.

Currently, Silas Olsson is working as advisor and consultant (HealthAccess), and with project management in the field of eHealth/Digital Health; for innovation in healthcare and care; EU research & innovation programs and projects; international collaboration with special focus on challenges and opportunities and policies in the area of Demographic Ageing.

Silas Olsson research background includes Health Services research and Health Technology Assessment. Silas has published about 150 articles, reports and book chapters, in the fields of Health Services research, Health Technology Assessment, Telemedicine, eHealth, and Policy related work regarding ICT enabling solutions in the Health Sector. He has lectured in a substantial number of conferences and seminars in Europe, Asia and in the US.

Profilbild för Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Paneldeltagare

Verkställande Direktör
Swedish Medtech

Anna Lefevre Skjöldebrand är sedan 2006 vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar drygt 200 medlemsföretag. Anna har expertkunskap inom medicinteknik, det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt fördjupad kunskap om det medicintekniska regelverket samt eHälsoutvecklingen i Sverige och Europa.

Anna Lefevre Skjöldebrand har en Jur. Kand och en ekonomutbildning från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som advokat på advokatfirman Delphi & co, som affärsjurist på Ernst & Young samt som bolagsjurist på IT-företaget Front Capital Systems (idag Sunguard).

Idag är Anna även aktiv i Cocirs styrelse. Cocir är den europeiska branschorganisationen för tillverkare av bild- och IT-lösningar för hälso- och sjukvården. I Sverige är Anna styrelseledamot i Swecare och Karolinska Development. Hon ingår även i samverkansgruppen för Hälsa och Life Science, som är knutet till regeringens Life Science-kontor

Profilbild för Boubou Hallberg

Boubou Hallberg Paneldeltagare

Sjukhusdirektör
Södra Älvsborgs Sjukhus, VGR

Boubou Hallberg är sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus. Han är specialistläkare i barnmedicin och neonatologi och har lång erfarenhet av att leda hälso- och sjukvård i transformation genom innovation. Boubou har tidigare bland annat varit verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset och har haft ledande positioner inom hälso- och sjukvård i internationell miljö. Han bygger nätverk inom svensk offentlig hälso- och sjukvård, Life Science och internationellt samarbete där han bland annat är styrelseledamot i Swecare. Boubou är disputerad och är aktiv som forskare.

Profilbild för Catharina Borgenstierna

Catharina Borgenstierna PaneldeltagareUtställare

CEO
Camanio AB

VD för Camanio AB som erbjuder digitala plattformar för egenmonitorering inom regional hälso- och sjukvård och kommunala omsorgstjänster i hemmet. Lång erfarenhet från den medicintekniska marknaden och internationellt arbete inom området.

Profilbild för Daniel Forslund

Daniel Forslund Paneldeltagare

Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science
Vårdföretagarna

Senior rådgivare och utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science hos Vårdföretagarna, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 2000 av Sveriges privata vård- och omsorgsgivare. Daniel har tidigare haft roller som innovationslandstingsråd i Region Stockholm, chefsstrateg på Vinnova och kansliråd vid Socialdepartementet.

Profilbild för Maria Gill

Maria Gill Paneldeltagare

Utvecklare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Västmanland

Arbetar som utvecklare i region Västmanland. Maria Gill har sen 2007 medverkat till utveckling inom vård och omsorg med stöd av digitaliseringens möjligheter.
2013 vann hon och en kollega Vitalis stipendiet för det arbete de gjorde i Västerås stad.
Maria var en av sekreterarna i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen. Hona har även arbetat på Myndigheten för delaktighet och SKR med fokus på utveckling med stöd av digitalisering.

Profilbild för Maria Hägglund

Maria Hägglund Paneldeltagare

Docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning
Uppsala Universitet

Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Under 2019/2020 var hon Keane OpenNotes Scholar visiting Lecturer on Medicine vid Harvard Medical School. Som medlem i DOME konsortiumet har hon utforskat effekterna av patienters tillgång till sin journal genom den nationella Svenska patient portalen. Idag leder hon flera större forskningsprojekt. Maria undervisar en hel del och utnämndes 2020 till excellent lärare vid Uppsala universitet.

Profilbild för Maria Nilsson

Maria Nilsson Paneldeltagare

Doktorand
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Sjuksköterska med specialistinriktning operation, och även varit verksam inom äldreomsorg, primärvård och kirurgisk vård och som lärare på sjuksköterskeprogrammet.

Mitt forskningsprojekt är inriktat på diskursen om välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga. Jag är även praktiker/möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, där jag arbetar med att sprida forskning och kunskap kring anhörigfrågan, och bevaka policyutveckling på nationell och internationell nivå.

https://www.linkedin.com/in/maria-nilsson-354443188

Profilbild för Thomas Schneider

Thomas Schneider Paneldeltagare

Utvecklingschef
Bräcke diakoni

Thomas Schneider is Chief Development Officer at Bräcke diakoni, one of the largest not-for-profit providers in Sweden, and adjunct lecturer at The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University. He has a broad experience in quality improvement, leadership and innovation in healthcare and social services and he has been an expert in several national committees regarding quality, health policy and eHealth.