Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Snabbkurs i Nyttoanalys

Snabbkurs i Nyttoanalys Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 15:00 A2

Föreläsare: Hanna Broberg Danielsson

Spår: Workshops / fördjupning

För att delta i denna snabbkurs så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Kursledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Vill du kunna motivera beslutsfattande politiker till varför de bör satsat pengar inom nästa års budget för just ditt digitaliseringsprojekt? Har ni många goda idéer om digitalisering i er verksamhet, men vet inte riktigt vilka av dem ni ska genomföra? Vill ni kunna följa upp effekterna av olika satsningar på digitalisering i er verksamhet?

 

Det finns flera tillgängliga metoder för nyttoanalys och nyttorealisering. De flesta är dock utvecklade för verksamhet inom näringslivet och inte anpassade för offentliga organisationer, där andelen kvalitativa nyttoeffekter av insatser ofta är större än de ekonomiska. Region Kalmar län, har baserat på flera av de dessa befintliga metoder, tagit fram en egen metod för nyttoanalys (tidigare presenterad på VITALIS), som kan användas för att också identifiera, tydliggöra och jämföra med de kvalitativa nyttorna.

 

I den kartläggning av metoder för utvärdering av digitala produkters som genomfördes av FoU Nordost 2019 utsågs denna metod till den som man fann som mest lämplig att testa att använda inom Socialtjänsten. Under 2021 genomfördes därmed en utbildning med deltagare från några kommuner och regionen. Detta är en förkortad variant av den, där är du som deltagare kommer att få:

 

  • grundläggande kännedom om vad en nytta är och vad som karaktäriserar den, 
  • förmåga att reflektera över varför det är viktigt att arbeta med nyttorealisering inom offentliga verksamheter och hur det skulle kunna användas inom den organisation som deltagaren företräder
  • kännedom om olika metoder för nyttoanalys samt kunna tillämpa en metod för att identifiera och analysera nyttor 

 

Kursmomentet består av föreläsning, gruppdiskussion och praktisk övningsuppgift. Kursen vänder sig till dig som exempelvis är verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, inköpare eller projektledare i kommun, region, myndighet eller annan motsvarande organisation.   Språk

Svenska

Ämne

Change Management

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR

Nyckelord

Benefits/effects
Education (verification)
Management

Föreläsare

Profilbild för Hanna Broberg Danielsson

Hanna Broberg Danielsson Föreläsare

Informatiker, adj lektor i Hälsoinformatik
Region Kalmar län, Linnéuniversitetet

Disputerade 2009 i ämnet Informationssystemutveckling med en avhandling kring metodutveckling. Arbetade som lektor i Informatik i 7 år. Koppling till eHälsoinstitutet i Kalmar genom både forskning och undervisning, bl a byggt upp masterutbildning i eHälsa. Jobbar sedan 4 år tillbaka i Region Kalmar län, först som projektledare, nu mera som Informatiker. Som projektledare var jag med i ett uppdrag att utveckla en metod för nyttoanalys. En metod som uppmärksammats av andra regioner och kommuner.