Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom

Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 F1

Föreläsare: Ghassan Darwiche

Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom

Hypertoni är en livslång och mestadels asymtomatisk sjukdom som kvantitativt utgör den viktigaste riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom och död i världen. Trots omfattande kunskap inom området är behandlingsresultaten från nuvarande metoder fortsatt dåliga. Globalt behandlas endast 40% av patienterna med högt blodtryck, och bland dessa har mindre än 35% ett kontrollerat blodtryck. 


Ett vårdkoncept för kronikerpatienter

Vård på distans genom monitorering där man utnyttjar elektronisk kommunikation för patientrådgivning, bedömning, övervakning och specialistkonsultationer väntas få stor betydelse för sjukvårdens framtida organisation. Blodtrycksdoktorn är exempel på ett ny vårdmodell för behandling av patienter med högt blodtryck  där hemblodtrycksmonitorering kombinerat med fjärrvård och telemedicinsk teknologi utnyttjas för att ge en mer effektiv behandling. 

Huvudkomponenterna i vårdkonceptet är en digital klinik, standardiserad mätning och datainsamling, tolkning och beslutsstöd samt patientstöd till egenvård. 


Resultaten

De kliniska resultaten visar på goda resultat och patientutvärdering visar på hög uppskattning och nöjdhet. Behandlingsmodellen är tidseffektiv utan att äventyra på kvalitet och patientsäkerhet. Studieresultat visar signifikant förbättrade blodtrycksnivåer hos en majoritet av patienterna med högt blodtryck trots tidigare behandling i traditionell vård. Metaanalyser av tidigare randomiserade kontrollerade studier indikerar att motsvarande minskning av blodtrycksnivåerna åtföljs av en betydande minskad risk för stroke, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom. 


Möjliggör en tillgänglig, jämlik och effektiv vård för en av våra största patientgrupper

Kombinationen av aktivt patientengagemang, utbildning och empowerment, kontinuerlig övervakning av hälsodata med regelbunden feedback samt tidig intervention från patientansvariga läkare och sjuksköterskor är ett starkt vårdkoncept som visar vägen för framtida effektiva digitala vårdmodeller för behandling av kronisk sjukdom.  Dessa möjliggör lättillgänglig, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet för våra största patientgrupper.

Språk

Svenska

Ämne

Cutting-edge health and medical technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Politicians
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Patient centration
Innovation/research
Apps

Föreläsare

Profilbild för Ghassan Darwiche

Ghassan Darwiche Föreläsare

Chefsläkare Blodtrycksdoktorn, Specialistläkare Internmedicin & Diabetolog, Docent Lunds universitet
Blodtrycksdoktorn

Ghassan Darwiche är Chefsläkare och Verksamhetschef på Blodtrycksdoktorn, Specialistläkare inom internmedicin och diabetologi samt Docent vid Lunds universitet.
Ghassans senaste forskning har fokuserat på kliniska kostinterventioner för typ 2 diabetes och digitala behandlingsmodeller för hypertoni (högt blodtryck).