Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet?

Hälsodata, risk eller möjlighet? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:20 F6

Föreläsare: Anders Ekholm
Moderator: Anders Blanck
Jury: Hanna Svensson, Inger Ros, Karin Elinder

Spår: Hälsodata, risk eller möjlighet?

För att transformera vården till mera proaktiv i stället för dagens reaktiv. För att individanpassa, skapa större interaktivitet ("Patient Empowerment"), effektivisera, och göra mer hållbart, också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Men, vilka risker finns? Och vad säger de olika lagrummen, i synnerhet för att respektera individens personliga integritet? 

Seminarietyp

Live

Föreläsare

Profilbild för Anders Ekholm

Anders Ekholm Föreläsare

Senior Rådgivare
Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekholm är framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har i olika roller skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.

Anders Blanck Moderator

Profilbild för Hanna Svensson

Hanna Svensson Jury

RISE AB

Profilbild för Inger Ros

Inger Ros Jury

Förbundsordförande
Riksförbundet HjärtLung

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största Patientorganisation. Drivs av personcentrerad vård och att nyckeln till ett bra liv trots kronisk sjukdom är ett partnerskap mellan vård och person, där det vilar ett ansvar på vården att ge redskapen, på individen att genom egenvård förbättra livsvillkoren.