Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Panelsamtal - Drömmen om nationella vårddata

Panelsamtal - Drömmen om nationella vårddata Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 A5

Moderator: Karin Båtelson
Paneldeltagare: Acko Ankarberg Johansson, Gunnar Enlund, Mona Heurgren, Thomas Lindén

Hur ska patienter och beslutsfattare få rätt information. De faktiska väntetiderna i Sverige bör redovisas lättillgängligt och helst med kvalitetsindikatorer. Vad är fördelarna och hur når vi dit? 

Samtal mellan profession, ansvarig myndighet och ordförande för socialutskottet.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals

Nyckelord

Welfare development,

Föreläsare

Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Moderator

Sjukhusläkarna
Sjukhusläkarna

X

Profilbild för Acko Ankarberg Johansson

Acko Ankarberg Johansson Paneldeltagare

Riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet
Kristdemokraterna Sveriges Riksdag,

Hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för mig som Kristdemokrat. Genom mitt arbete i riksdagen vill jag medverka till att primärvården får fler medarbetare och att antalet vårdplatser ökar vilket innebär att arbetsmiljön måste förbättras. Dessutom måste tillgången till hälsodata förstärkas så att vi kan ge en patientsäker vård och nyttja de fördelar hälsodata ger.

Profilbild för Gunnar Enlund

Gunnar Enlund Paneldeltagare

Överläkare, Bitr registerhållare SPOR
SPOR, Region Uppsala

Arbetar 50% som överläkare vid AnOpIva, Akademiska sjukhuset. Söver och bedövar mest på operationsavdelningen för Plastik och Öron-Näsa-Hals. Där ingår även brännskadevård och käkkirurgi. Arbetar 50 % på Elektronisk Patientjournal (EPJ) inom Region Uppsala, främst med att utveckla uppföljningen av operationsverksamheten via Orbit. Var med och startade Svenskt PeriOperativ Register (SPOR) år 2011. Numer biträdande registerhållare, styrelsemedlem samt deltar i utdatagruppen. Under 16 år haft chefsroller på olika operationsavdelningar i Norrköping, Linköping och Uppsala. Arbetar sedan 2011 kliniskt igen.


Profilbild för Mona Heurgren

Mona Heurgren Paneldeltagare

Avdelningschef Avdelningen för register och statistik
Socialstyrelsen

Ansvarar idag för nationella hälsodataregister, socialtjänstregister och dödsorsaksregister.
Ansvarar för officiell statistik och annan statistik som Socialstyrelsen publicerar. Vi har också ett stort arbete med utelämnande av data och statistik till exempelvis forskare, företag allmänhet och media. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med hälsorelaterade klassifikationer och nationell termbank.
Mona har arbetat med hälsodatafrågor, register- och statistikfrågor, nationell uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård samt Socialtjänst och klassifikationsfrågor/case-mix frågor i olika roller i snart 30 år.

Profilbild för Thomas Lindén

Thomas Lindén Paneldeltagare

Avdelningschef hälso- och sjukvård / government chief medical officer
Socialstyrelsen

Läkare, spec neurologi och psykiatri
Docent neurologi, gästprofessor
Chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
Government Chief Medical Officer