Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Patientens berättelse visualiseras- det ökar delaktigheten

Patientens berättelse visualiseras- det ökar delaktigheten Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 A6

Föreläsare: Tyra E O Graaf

Spår: Välfärdsteknik

Det är många samtal och berättelser som sker i vården. Många av dessa samtal/ berättelser  dokumenteras i journalen. Patienten har inte alltid tillgång / möjlighet att ta del av journalen av olika orsaker, men även om man har det kan ord ibland begränsa för vad man har delgett varandra. Kommunikation är svårt.

Fär att förstärka patienten roll som medaktör i sin egen planering av vården så behöver patientens berättelse bli tydligare och det blir den med en visualisering. Den visualiserade berättelsen kan efter att den är klar- biläggas journalen samt skrivas ut och ge patienten direkt i handen.

Visualiseringen på plattan görs tillsammans med patienten och skapar den bild som blir målbilden för alla i patienten team- både kommunalt och regionalt.

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Tyra E O Graaf

Tyra E O Graaf FöreläsareUtställare

Distrikssköterska/ Doktorand/ verksamhetskonsult
Tietoevry

Jag jobbar främst i kommuner runt om i Sverige , med patienten och omsorgstagren som en naturlig del av teamet / partnerskapet.
I kommunala verksamheter sker främst documentation medklassifikationerna KSO, ICF och KVÅ.
Patientjournalen ska vara strukturerat och lätt att förstå . Sammanhang och överenskommelser bör vara kända och förstås av patienten och dess närstående.