Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel

Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:20 - 14:10 F6

Moderatorer: Anders Blanck, Nasim Farrokhnia
Paneldeltagare: Agneta Karlsson, Annemieke Ålenius, Olivia Wigzell, Peter Arrhenius

Spår: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Myndighetspanelens deltagare får respektive 5 minuter för ett inledningsanförande att reda ut sitt uppdrag (och aktuella aktiviteter) i området. Åtföljt av debatt lett gnm spårledarna för att diskutera vägen framåt gnm respektive mandat och insatser. 

Seminarietyp

Live

Föreläsare

Anders Blanck Moderator

Profilbild för Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia Moderator

Hälso- och sjukvårdschef
Microsoft

Hälso- och sjukvårdschef inom Microsofts västeuropa-team sedan April 2022. Nasim kommer arbeta nära hälso- och sjukvården med fokus på att verka för att digitala verktyg tas in för att skapa nya möjligheter för såväl vårdpersonal som patienter.

Nasim Farrokhnia har arbetat inom svensk hälso- och sjukvård under de senaste 25 åren, som läkare, forskare och chef. Närmast kommer hon från tjänsten som Sverigechef på psykologappen Mindler.se. Innan dess var hon kvalitets- och forskningschef på Kry. Nasim Farrokhnia har tidigare varit verksamhetsområdeschef på SÖS-akuten och finns kvar som anknuten forskare och föreläsare vid KI SÖS (Institutionen för klinisk utbildning och forskning). Hon är också ordförande i eHälsoläkarföreningen, intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

Profilbild för Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Paneldeltagare

Generaldirektör
TLV

Jag är generaldirektör på TLV. Vi fattar beslut om subvention och pris på läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi gör också hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel och medicintekniska produkter åt regionerna. Vi använder och vill öka användningen av hälsodata i vårt beslutsfattande och i vår uppföljning. I flera rapporter har vi beskrivit möjligheter och utmaningar med det.

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Paneldeltagare

Avdelningschef
eHälsomyndigheten

Är sedan 2018 avdelningschef på eHälsomyndigheten och ansvarar främst för samordningen av regeringens satsningar på e-hälsa samt bevakning av vad som händer i omvärlden inom detta område.
Representerar Sverige i EU:s nätverk för e-hälsa samt ansvarar för myndighetens medverkan i EU:s Joint Action Towards the European Health Data Space.
Ansvarar för covidbeviset.
Aktuella uppdrag som genomförs nu under min ledning är regeringsuppdragen som avser ett statlig nationellt datautrymme för bilddiagnostik samt en nationell digital infrastruktur för kvalitetsregister.

Profilbild för Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Paneldeltagare

Generaldirektör
Socialstyrelsen

Profilbild för Peter Arrhenius

Peter Arrhenius Paneldeltagare

VD
Inera