Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Från piloter till storskalig digital sjukvård

Från piloter till storskalig digital sjukvård Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 A6

Föreläsare: Andreas Ringman Uggla

Spår: Införande / förändringsledning

Vårdens digitalisering har, precis som i många andra samhällssektorer, till stor del drivits av små, digitala uppstartsföretag. “Start-ups” och pilotprojekt må vara ett effektivt sätt att driva fram nya, innovativa lösningar, men för att digitaliseringen ska slå igenom fullt ut över hela vårdspektrat krävs en viss mognad och standardisering även hos teknikföretagen. Det behövs också storskalighet och ett ändrat beteendemönster hos stora patientvolymer för att digitaliseringens verkliga potential att bemöta och lösa de stora utmaningarna i vården fullt ut ska tas tillvara.

Föreläsningen ger perspektiv och exempel på hur dagens vårdsystem - inklusive stora sjukhus, vårdcentraler och specialistkliniker - kan förhålla sig till de omvälvande förändringar som nu sker, genom att jämföra med digitalisering inom andra sektorer. Hur ser en användbar och skalbar digital first- model ut i praktiken? Vilka krav ställs på vårdgivare och teknikleverantörer för att göra verklighet av de lärdomar och erfarenheter vi fått genom olika pilotprojekt?


Språk

Svenska

Ämne

Change Management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management

Föreläsare

Profilbild för Andreas Ringman Uggla

Andreas Ringman Uggla Föreläsare

Kommersiell chef
Platform24

Andreas Ringman Uggla är vVD för 24Health (fd Doktor24 group) där han ansvarar för affärsutveckling. Han har utbildningsbakgrund som läkare och disputerad inom utvecklingsbiologi med ett passionerat intresse för vårdens utveckling och innovation. Förutom i Sverige, har han bott och arbetat bla i Ryssland och USA. Andreas har tidigare arbetat som underläkare, managementkonsult och chef inom sjukvården. Han sitter också i flera advisory boards för europeiska health-tech bolag.