Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel

Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel

Anna Alassaad, Sofie Gustafsson
Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 F1
Läkemedel, Svenska, Precision Medicine, Live, Standard >25 min, Other, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Innovation/research, Government information

Profilbild för Remote Patient Monitoring in the USA - healthcare benefits, drivers and market trends

Remote Patient Monitoring in the USA - healthcare benefits, drivers and market trends

Alex Beauchesne, Michael Nadeau
Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 F2
Egenmonitorering, English, Remote Health Care, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management, Follow-up/Report of current status,, Usability

Profilbild för Different, but same same?

Different, but same same?

Anna Rossander
Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 F3
”Död åt informatiken, leve informatiken”, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Innovation/research, Test/validation, Documentation,, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Usability

Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation

Erika Ericsson, Lotti Barlow, Vivéca Busck Håkans
Torsdag 19 maj 2022 13:20 - 14:30 A2
Masterclass, Svenska, Other, eHealth, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Education (verification)

Profilbild för Digital insamling av patientrapporterade data lyfter behandlingskvaliteten hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, utan merarbete för sjukvårdspersonal

Digital insamling av patientrapporterade data lyfter behandlingskvaliteten hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, utan merarbete för sjukvårdspersonal

Per Arne Holman
Torsdag 19 maj 2022 13:20 - 13:40 A5
Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad, Svenska, Digital Assistive Technology, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects

Profilbild för Leda grupper genom förändring

Leda grupper genom förändring

Petra Dannapfel, Sylvia Mårtensson
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 A4
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Implementation, Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Researchers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Management, Municipality, Follow-up/Report of current status,, Test/validation, Usability

Profilbild för Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet

Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet

Hjalmar Olsson
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Documentation,, Patient safety

Profilbild för Behov av fördjupad kunskap om läkemedel – Region Uppsalas arbete med förbättrad läkemedelslogistik

Behov av fördjupad kunskap om läkemedel – Region Uppsalas arbete med förbättrad läkemedelslogistik

Anders Westermark, Celina Sving, Fredrik Ström
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 F1
Läkemedel, Svenska, Informatics/semantics, Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Advanced, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Actual examples (good/bad), Patient safety

Profilbild för Database on Evidence Based Telemedicine in a Hospital Setting

Database on Evidence Based Telemedicine in a Hospital Setting

Ida Wagner Svendsen
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 F2
Egenmonitorering, English, Other, eHealth, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Innovation/research

Profilbild för Vi bygger för framtiden!

Vi bygger för framtiden!

Anna-Maria Nygren, Elham Gholami, Linda Aulin Lundeqvist, Samira Nikman
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 F3
”Död åt informatiken, leve informatiken”, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Management, Documentation,

Profilbild för An interdisciplinary approach to the development of eHealth solutions in oncology with focus on gamification

An interdisciplinary approach to the development of eHealth solutions in oncology with focus on gamification

Helle Pappot, Karin Piil
Torsdag 19 maj 2022 13:40 - 14:00 A5
Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad, English, Cutting-edge health and medical technology, Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development,, Patient centration, Innovation/research, Usability

Profilbild för Digital process för synpunkter som kan förbättra vården

Digital process för synpunkter som kan förbättra vården

Christina Kling Hassler, Safia Bennani
Torsdag 19 maj 2022 13:50 - 14:20 A1
Svenska, Healthcare Services, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Management

Profilbild för Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut?

Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut?

Karin Bengtsson, Maria Ehrndal
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A4
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Municipality eHealth, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Organizational development, Care professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Municipality

Profilbild för Forskarnätverket för digital vård växer: Samtal kring trender i digitala tjänster & vårdmöten

Forskarnätverket för digital vård växer: Samtal kring trender i digitala tjänster & vårdmöten

Isabella Scandurra, Evalill Nilsson, Felicia Gabrielsson Järhult, Gunnar O. Klein, Nasim Farrokhnia
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A5
Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad, Svenska, Healthcare Services, Live, Panel, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Welfare development,, Patient centration, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Test/validation, Documentation,, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information, Usability, Ethics

Profilbild för Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Anders Fejer, Mattias Fredricson, Olof Lindelius
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Government information

Profilbild för Läkemedel - att sätta patienten i centrum genom att lösa konflikter mellan föreskrifter, IT och arbetssätt

Läkemedel - att sätta patienten i centrum genom att lösa konflikter mellan föreskrifter, IT och arbetssätt

Mikael Hoffmann
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 F1
Läkemedel, Svenska, Future Health and Social Care, Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Patient centration, Follow-up/Report of current status,, Patient safety, Usability

Profilbild för Egenmonitorering är effektivt och evidensen finns - så vad är problemet?

Egenmonitorering är effektivt och evidensen finns - så vad är problemet?

Jonathan Ilicki
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 F2
Egenmonitorering, Svenska, Self-care,Self-diagnostic, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Innovation/research, Apps, Patient safety, Usability

Kliniskt innehåll - hur kan vårdprofessionella bidra?

Anders Thurin
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 F3
”Död åt informatiken, leve informatiken”, Svenska, Quality and knowledge management, On site only, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Organizational development, Researchers, Students, Healthcare professionals, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Documentation,

Profilbild för Summering och avslutning

Summering och avslutning

Jonas Vallgårda, Niklas Eklöf, Vivéca Busck Håkans
Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 14:50 A2
Masterclass, Svenska, Other, eHealth, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Education (verification)