Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Informatik/semantik

Läkaresällskapets språkkommitté inleder tisdagen med tre föreläsningar i spåret Språket i hälso- och sjukvården och detta följs av fyra informatikföreläsningar. 

Moderator:  Magnus Fogelberg


Samverkan kring informatik och semantik onsdag 24/5
I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för enhetlig begreppsanvändning och interoperabilitet i vården. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning, bland annat användningen av Snomed CT som är en viktig del av överenskommelsen mellan staten och SKR om God och nära vård 2023. Vidare ges exempel på utveckling och implementering i regioner och kommuner, från regionerna i Sussa-samverkan samt från Västra götalandsregionen och de 49 kommuner som deltar i VGR:s satsning på en sammanhållen vård.


Detta följs av en halvdag med openEHR och FHIR torsdag 25/5


 Mer om informatik hittar du i spåret om Omvårdnadsinformatik

All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Språket i klassifikationer

Språket i klassifikationer

Gunnar Henriksson
Tuesday May 23, 2023 13:00 - 13:30 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Management, Follow-up/Report of current status, Documentation, Information security

Profile image for Språket i Snomed CT

Språket i Snomed CT

Emma Hultén
Tuesday May 23, 2023 13:30 - 14:00 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Intermediate, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Innovation/research, Documentation, Patient safety, Usability

Profile image for Facktermer eller allmänord, vad ska jag välja?

Facktermer eller allmänord, vad ska jag välja?

Åsa Holmér
Tuesday May 23, 2023 14:00 - 14:30 J1
Informatik/semantik, Språket i hälso- och sjukvården, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Organizational development, Researchers, Students, Healthcare professionals, Follow-up/Report of current status, Documentation, Patient safety, Ethics

Profile image for OLLI - VGR:s egenutvecklade begreppstjänst

OLLI - VGR:s egenutvecklade begreppstjänst

Olle Karlsson, Viktor Een
Tuesday May 23, 2023 14:30 - 15:00 J1
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status, Documentation, Usability

Profile image for Hur vi förbereder oss för ICD-11

Hur vi förbereder oss för ICD-11

Magdalena Fresk
Tuesday May 23, 2023 15:30 - 16:00 J1
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Management, Follow-up/Report of current status, Documentation, Government information

Profile image for Regionalt arbete med indikatorer från PSVF ur ett informatiskt perspektiv

Regionalt arbete med indikatorer från PSVF ur ett informatiskt perspektiv

Veronica Winter
Tuesday May 23, 2023 16:00 - 16:30 J1
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Follow-up/Report of current status, Documentation, Usability

Profile image for Diplomering i klinisk informatik

Diplomering i klinisk informatik

Anders Thurin
Tuesday May 23, 2023 16:30 - 17:00 J1
Informatik/semantik, Swedish, On site only, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Education (verification), Management

Profile image for Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Erika Ericsson, Niklas Eklöf
Wednesday May 24, 2023 08:30 - 09:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Management, Documentation

Profile image for Samverkan med regionerna i utvecklingen av Snomed CT

Samverkan med regionerna i utvecklingen av Snomed CT

Ajla Jakupovic, Lotti Barlow
Wednesday May 24, 2023 09:00 - 09:30 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Intermediate, Organizational development, Benefits/effects, Documentation, Government information, Usability

Profile image for Klinisk Informatik - vad är det och hur rör det mig?

Klinisk Informatik - vad är det och hur rör det mig?

Anders Thurin, Göran Petersson, Lina Nilsson
Wednesday May 24, 2023 09:30 - 10:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, On site only, Presentation

Profile image for Nationell arbetsgrupp för användning av Snomed CT

Nationell arbetsgrupp för användning av Snomed CT

Ajla Jakupovic, Anna-Maria Nygren, Erik TainioLagusson
Wednesday May 24, 2023 10:30 - 11:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status, Documentation

Allmänspråkliga synonymer i Snomed CT

Robert Ville Meriruoho
Wednesday May 24, 2023 11:00 - 11:30 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Introductory, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Patient centration, Follow-up/Report of current status, Documentation, Apps, Usability

Profile image for Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Cornelia Moseid
Wednesday May 24, 2023 11:30 - 12:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Management, Municipality, Patient safety

Profile image for Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist-Jönsson
Wednesday May 24, 2023 13:00 - 13:30 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Follow-up/Report of current status

Profile image for ePI – en övergång till XML-baserad produktinformation, bättre sent än aldrig

ePI – en övergång till XML-baserad produktinformation, bättre sent än aldrig

Kim Sherwood, Markus Forslund
Wednesday May 24, 2023 13:30 - 14:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status, Government information, Usability

Profile image for Begreppsarbete i VGR

Begreppsarbete i VGR

Viktor Een
Wednesday May 24, 2023 14:00 - 14:30 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status

Profile image for Begreppssystem för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

Begreppssystem för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

David Tegel, Magnus Fogelberg, Olle Karlsson, Sofia Andersson
Wednesday May 24, 2023 14:30 - 15:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Follow-up/Report of current status, Documentation, Patient safety

Profile image for En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

Erik TainioLagusson, Lars Börjeson, Sara Meunier
Wednesday May 24, 2023 15:30 - 16:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Welfare development

Profile image for Erfarenheter av att bedöma Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Erfarenheter av att bedöma Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Manne Andersson, Vivéca BusckHåkans
Wednesday May 24, 2023 16:00 - 16:30 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Management, Follow-up/Report of current status, Documentation, Government information, Usability

Profile image for Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg – vad är det?

Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg – vad är det?

Helena Nilsson, Johanna Hellberg
Wednesday May 24, 2023 16:30 - 17:00 A5
Informatik/semantik, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Documentation, Government information