Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Plats: Stockholm 24 november

Moderator: Emma Spak, Patrik Sundström

Välkommen till Vitalis mötesplats egenmonitorering.

24 november möts vi i pelarsalen på Norra Latin i Stockholm för att följa upp spåret egenmonitorering ifrån Vitalis2021 och få ökad kunskap som stöd för det framtida införandet.

Egenmonitorering innebär att patienten själv kan mäta sina värden, när och var det passar.

Patient får bättre kontroll på sin sjukdom och får en tydlig signal när värden avviker. Det skapar trygghet och ger patienten och vårdpersonalen möjlighet att agera. Patienten blir mer delaktig i sin egen vård och det kan också stödja anhöriga.

Under konferensdagen möts vi för att ta del av presentationer om kunskapsläget och erfarenhetsåterkoppling. För att få en dynamisk och givande dag varvas föredrag om införande från olika vårdgivare med diskussioner och samtal. Ledande leverantörer finns på plats för att visa hur produkter och tjänster kan användas.


• Nuläge och trender • Internationell och nationell utblick • Finansiering
• Hälsoekonomi • Infrastruktur och informationshantering • Förändringsledning


Dagens moderatorer

Emma Spak
Sektionschef avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner
Patrik Sundström
Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner


Ta del av spåret egenmonitorering ifrån vårens Vitalis2021 här >>Detaljprogrammet för 24 november visas nedan 


Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Vad krävs det för att Sverige ska införa egenmonitorering på bred front?
Profilbild för Central flygledartorn eller kopplat till vårdcentralen/kliniken