Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vad krävs det för att Sverige ska införa egenmonitorering på bred front?

Vad krävs det för att Sverige ska införa egenmonitorering på bred front? Har passerat

Onsdag 24 november 2021 15:05 - 15:30

Paneldeltagare: Inger Ros, Johnie Berntsson, Peter Peter Kjäll, Sara Riggare

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Panelsamtal - Hur skapar vi bättre förutsättningar när patienten själv får bestämma?
Panelen kompletteras med 2 deltagare från publikenFöreläsare

Profilbild för Inger Ros

Inger Ros Paneldeltagare

Förbundsordförande
Riksförbundet HjärtLung

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största Patientorganisation. Drivs av personcentrerad vård och att nyckeln till ett bra liv trots kronisk sjukdom är ett partnerskap mellan vård och person, där det vilar ett ansvar på vården att ge redskapen, på individen att genom egenvård förbättra livsvillkoren.

Johnie Berntsson Paneldeltagare

Platform24

Profilbild för Peter Peter Kjäll

Peter Peter Kjäll Paneldeltagare

Innovationschef - Digital Hälsa
RISE

.

Profilbild för Sara Riggare

Sara Riggare Paneldeltagare

Patientforskare
Uppsala universitet

Sara kombinerar sin ingenjörsbakgrund med sina patienterfarenheter för att ge de som kommer efter henne den karta som hon inte hade.