Helene Bjerstedt Föreläsare

Hälso- och sjukvårdsstrateg
Region Blekinge

Föreläsare för

Personlig presentation
Hälso- och sjukvårdsstrateg och projektledare för egenmonitorering i Region Blekinge.