Profilbild för Inger Ros

Inger Ros Föreläsare

Förbundsordförande
Riksförbundet HjärtLung
Personlig presentation
Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största Patientorganisation. Drivs av personcentrerad vård och att nyckeln till ett bra liv trots kronisk sjukdom är ett partnerskap mellan vård och person, där det vilar ett ansvar på vården att ge redskapen, på individen att genom egenvård förbättra livsvillkoren.