Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hur kommer vi från pilot till införande

Hur kommer vi från pilot till införande Har passerat

Onsdag 24 november 2021 14:35 - 14:50

Föreläsare: Erica Sandberg

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov


Föreläsare

Profilbild för Erica Sandberg

Erica Sandberg Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Arbetar som digitaliseringsstrateg vid koncernstab digitalisering i Västra Götalandsregionen. Har sista åren haft strategiska uppdrag inom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö. Har en klinisk bakgrund som sjukgymnast, därefter arbetat som kvalitetsstrateg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på hälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Med fokus på hälso- och sjukvården och möjligheter med digital teknik (digitalisering) försöker jag tillsammans med mina kollegor, beskriva och skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.