Profilbild för Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Föreläsare

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera
Personlig presentation
Amanda arbetar på Inera med Ineras modell för nyttokalkyler. Amanda har en bakgrund som statsvetare och hälsoekonom och har arbetat många år på Inera med digitalisering i svensk välfärd.