Profilbild för Carolina Jansson

Carolina Jansson Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Arbetar med digitaliseringsfrågor på SKR med koppling till egenmonitorering samt strukturerad vårdinformation.