Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hur prioriterat är ökad användning av digitala tjänster för egenmonitorering i Sverige?  Hur påverkar detta transformationen mot en God och Nära Vård?

Hur prioriterat är ökad användning av digitala tjänster för egenmonitorering i Sverige? Hur påverkar detta transformationen mot en God och Nära Vård? Har passerat

Onsdag 24 november 2021 10:20 - 10:35

Föreläsare: Marie Morell, Sofia Palmquist

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov


Föreläsare

Profilbild för Marie Morell

Marie Morell Föreläsare

Ordförande sjukvårdsdelegationen SKR/Oppositionsråd M
SKR/Region Östergötland

Oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland och ordförande i sjukvårdsdelegationen i SKR. Är även ledamot i regerings samverkansgrupp för Life Science och styrgruppen för Vision E-hälsa 2025. Ledamot i styrelsen för East Sweden MedTech.

Profilbild för Sofia Palmquist

Sofia Palmquist Föreläsare

CEO
Aleris

Sofia Palmquist är koncernchef och VD för Aleris och kommer närmast från posten som VD för S:t Görans Sjukhus i Stockholm. År 2016 utsågs Sofia till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Sofia skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.”