Profilbild för Erica Sandberg

Erica Sandberg Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Föreläsare för

Personlig presentation
Arbetar som digitaliseringsstrateg vid koncernstab digitalisering i Västra Götalandsregionen. Har sista åren haft strategiska uppdrag inom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö. Har en klinisk bakgrund som sjukgymnast, därefter arbetat som kvalitetsstrateg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på hälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Med fokus på hälso- och sjukvården och möjligheter med digital teknik (digitalisering) försöker jag tillsammans med mina kollegor, beskriva och skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.