Lars Lundberg Föreläsare

Näringspolitisk expert, välfärdsteknik och AI
TechSverige

Föreläsare för