Profilbild för Sofia Palmquist

Sofia Palmquist Föreläsare

CEO
Aleris
Personlig presentation
Sofia Palmquist är koncernchef och VD för Aleris och kommer närmast från posten som VD för S:t Görans Sjukhus i Stockholm. År 2016 utsågs Sofia till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Sofia skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.”