Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Nyttokalkyl för egenmonitorering

Nyttokalkyl för egenmonitorering Har passerat

Onsdag 24 november 2021 11:25 - 11:40

Föreläsare: Amanda Sundberg, Helene Bjerstedt

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov


Föreläsare

Profilbild för Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Föreläsare

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Amanda arbetar på Inera med Ineras modell för nyttokalkyler. Amanda har en bakgrund som statsvetare och hälsoekonom och har arbetat många år på Inera med digitalisering i svensk välfärd.

Helene Bjerstedt Föreläsare

Hälso- och sjukvårdsstrateg
Region Blekinge

Hälso- och sjukvårdsstrateg och projektledare för egenmonitorering i Region Blekinge.