Profilbild för Jenny Ugalde

Jenny Ugalde Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Region Uppsala

Föreläsare för

Personlig presentation
Digitaliseringsstrateg och projektledare för Region Uppsalas projekt för egenmonitorering - PEM.