Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Central flygledartorn eller kopplat till vårdcentralen/kliniken

Central flygledartorn eller kopplat till vårdcentralen/kliniken Har passerat

Onsdag 24 november 2021 11:40 - 12:05

Paneldeltagare: Agneta Karlsson, Ann Johansson, Marina Tuutma, Rolf Östlund

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Panelsamtal - Hur utformar man egenmonitorering på bästa sätt?

Hur påverkar det vårdens och omsorgens uppdrag, roller och ansvar? 

Vem ska tjänsten erbjudas till och hur ska det bekostas? 

Är det hjälpmedel eller ska det förskrivas inom förmånen?

Vad innebär det att några produkter för egenmonitorering idag ingår i läkemedelsförmånen?

Vad bör patienten själv bekosta?


Föreläsare

Profilbild för Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Paneldeltagare

Generaldirektör
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Profilbild för Ann Johansson

Ann Johansson Paneldeltagare

Vice ordförande
Vårdförbundet

Jag är vice ordförande i Vårdförbundet, utbildad distriktssköterska med erfarenhet från framförallt distriktsvård, hemsjukvård och äldrevård. Har tidigare arbetat som MAS, hälso- och sjukvårdsstrateg och även varit entreprenör.

Profilbild för Marina Tuutma

Marina Tuutma Paneldeltagare

2:e viceordförande, ordförande Digitaliseringsrådet
Sveriges Läkarförbund

Specialist i allmänmedicin.
2:e viceordförande Sveriges Läkarförbund, Ordförande Läkarförbundets Digitaliseringsråd,
Ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Profilbild för Rolf Östlund

Rolf Östlund Paneldeltagare

Utvecklingsdirektör
Region Östergötland