Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

01. Invigning

Anna Holmqvist, Elin Klinga, Etienne Glaser, Jenny Westerstrand, Stina Oscarson, Ulla Thorslund, Dona Hariri
Torsdag 09:00 - 10:00 Victoriahallen
Mänskliga Rättighetsdagarna

Att utsättas för våld är att utsättas för en kränkning av sina mänskliga rättigheter. Att gå fri från våld är en mänsklig rättighet. Vi inviger Mänskliga Rättighetsdagarna med dans, icke-våldsmetoder, välkomsttal och en panel på temat Rätten till ett liv fritt från våldMedverkande: Dansgruppen JUCK, Etienne Glaser, Elin Klinga m.fl.
Konferencier: Dona Hariri
Sång: Anja Björk, Angelica Jennesved och Ellinor Sterner. 

02. Violence – it’s a man’s issue!

Jackson Katz, Klas Hyllander, Alan Ali, Rebecka Andersson, Ulf Stenberg
Torsdag 10:30 - 12:00 Victoriahallen
Swedish Forum for Human Rights and MÄN

An overwhelming majority of all violence in society is committed by men - whether it takes place in homes, on the streets, in wars, sports arenas or in politics. In order to understand violence, therefore, we need to begin our understanding of what it means to be "a man". What happens when men in power position dismiss sexual harassments as "locker room talk"? Why is it mostly women who are speaking out against violence? What role does masculinity play in the growing right-wing extremism globally? And how do porn and popular culture affect our beliefs about men, women and violence?

03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Agneta Broberg, Anna Öberg Danielsson, Anna Rosenmüller Nordlander, Helene Jesnes, Lina Tidell, Linda Palmetzhofer, Trine Hammer
Torsdag 10:30 - 12:00 T1
Diskrimineringsombudsmannen

#Metoo har bekräftat och visat på allvaret med sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatserna. Hur kan de stoppas? DO samlar en panel som diskuterar olika sätt att motverka och förebygga trakasserier i arbetslivet med utgångspunkt från svenska och skandinaviska erfarenheter.
 
 Arrangör: DO

04. Vad händer med pressfriheten i Europa?

Jenny Wiik, Ginna Lindberg, Jonas Nordling, Lars Gunnar Erlandson, Marika Griehsel
Torsdag 10:30 - 12:00 T2
Göteborgs universitet

Fri och oberoende journalistik är ett viktigt demokratiskt fundament, men globalt har vi under lång tid sett en utveckling där friheten begränsas. Världens ledare har utvecklat paranoia mot journalistik och öppen diskussion och vi går mot en ny era av propaganda och populism. Hat och hot mot journalister ökar och en allt mer långtgående statlig övervakning försämrar källskyddet. Även i Europa befinner sig pressfriheten på ett sluttande plan, enligt Reportrar utan gränsers årliga mätningar.På seminariet fokuseras frågan; vad händer med pressfriheten i Europa? 

05. Barns rätt till skydd mot våld och sexuella övergrepp

Carolina Jernbro, Martina Svensson, Åsa Landberg, Åsa Lundström Mattsson
Torsdag 10:30 - 12:00 T3
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barnmisshandel bryter mot de mänskliga rättigheterna då varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden utan våld och andra kränkningar. Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterar 1) En nationell kartläggning av våld mot barn i Sverige 2) En rapport om sexuella övergrepp mot barn på nätet 3) En webbplats för att öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Kunskap behövs för att barn ska få bättre skydd mot våld och sexuella övergrepp.

06. Varför medför ADHD ökad risk för kriminalitet och utsatthet?

Annica Nilsson, Marie Adolfsson
Torsdag 10:30 - 12:00 T4
Riksförbundet Attention och Attention Utbildning


Vårt samhälle ställer höga krav på förmågor som personer med ADHD kan ha svårt med, t ex att planera, organisera, se konsekvenser och social förmåga. Därtill är kunskapen om ADHD inte tillräckligt spridd vilket ofta leder till brister i stöd och förståelse. Det skapar sämre förutsättningar för de som löper ökad risk för missbruk, kriminalitet och annan utsatthet.En föreläsning om ADHD, samsjuklighet samt utmaningar och hur dessa kan förebyggas.

07. The Truth Commission's importance for sustainable peace in Colombia

Carlos Martin Beristain, Soraya Gutierrez
Torsdag 10:30 - 12:00 T5
Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen

The commission for truth, coexistence and non- repetition is part of the comprehensive system of transitional justice and will be central to the possibility of knowing the truth about the human rights abuse committed in Colombia. Under the human rights days 2018 the Colombia-group invites a commissioner from the Colombian Truth Commission and a representative from the lawyer collective CCAJAR to discuss the challenges that the commission should face over the next three years from a national and international perspective.

08. Statelessness – an increased risk of being subjected to violence

Chris Nash, Director, European Network on Statelessness (ENS), Lynn al Khatib, Stateless Palestinian from Syria, Paavo Savolainen, Statelessness Consultant, UNHCR, Erik Lysén, Director of International Affairs, Church of Sweden
Torsdag 10:30 - 12:00 T6
Svenska kyrkan

The possibility to exercise ones human rights is strongly connected to citizenship. Stateless people do not have access to the same rights as citizens of a country, and the risk of being subjected to different forms of violence is significantly higher for people who are denied a nationality. In 2014, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) launched a campaign to end statelessness by the end of 2024. While Sweden, as a state, has a responsibility to contribute to this ambitious goal, civil society, including faith based organizations, also has an important role to play in order to address the issue of statelessness and challenges related to that status. Churches all over the world have been encouraged to engage in the work against statelessness and to engage in finding solutions to effectively address statelessness.

09. The Zimbabwe Election and Women’s Political Participation

Jenny Enarsson, Annika Andersson
Torsdag 10:30 - 12:00 C6
Diakonia

What happens when women claim new political space? How do they navigate resistance from their political opponents and their own parties at the same time? And what are the positive trends in Zimbabwean politics?Four months after the election in Zimbabwe, Sakhile Sifelani from Women in Politics Support Unit (WiPSU) and former opposition councillor Elizabeth Ncube from the Masvingo province speak about women’s political participation before, during and after. 

10. Border Deaths: Where Does Responsibility Lie?

Thomas Spijkereboer, Elspeth Guild, Wilfried Buchhorn
Torsdag 10:30 - 12:00 C7
RWI

The right to a life free from violence is an ambition taken seriously within Sweden and the wider European Union. Sweden and other Member States of the European Union have a clear duty to protect people within their jurisdiction from violence. However, what kind of responsibility does Sweden and the EU have towards people on the borders of the European Union? This question is highly relevant today when the Mediterranean sea has the grim distinction of being the world’s deadliest border crossing. With many fleeing violence in their own countries, who bears responsibility for the deaths at sea? Professor Thomas Spijkerboer, who has recently completed a large-scale research programme on border deaths, engages in discussion with Wilfried Buchhorn of the UN High Commissioner for Refugees representation in Northern Europe and Professor Elspeth Guild of Queen Mary University, an expert in EU refugee law.

11. Våld, rasism och mytbildning: Bilden som vapen och identitetsskapare

Elin Jönsson, Emma Rolander, Linda Spolén
Torsdag 10:30 - 12:00 C8
Medioteket, Stockholms stad

Hur kan bilder förstärka och skapa myter? Och hur används de i modern mytbildning om våld och rasism? Under föreläsningen kommer du få en ökad medvetenhet om var, när och hur källkritikens blick behöver vässas.
Men kan källkritik gå för långt? – så att vi inte litar på någonting? 

12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

Jacqueline Forsell, Johanna Trygg, Narges Ravanbakhsh, Shora Zamani
Torsdag 10:30 - 12:00 Presscenter
Linköpings stadsmission och Amphi produktion

Att vara utsatt för våld i nära relation och ha en beroendeproblematik innebär en utsatt och sårbar position. Många får inte det stöd de har rätt till och ofta saknas det kunskap om frågan. Linköping Stadsmission och Amphi produktion utvecklar nu gemensamt i ett Arvsfondsprojekt ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen om livssituationen för dessa personer. Frågan vi ställer oss är: hur ska dessa personer få den lagstadgade hjälp de behöver? 

Hot & våld på jobbet

Daniel Hjalmarsson
Torsdag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Akademikerförbundet SSR

Filmer - ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på åtgärder kan vi förbättra på arbetsplatserna.

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Annika Otterstedt, Klas Bjurström, Anna Blücher
Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Forum Syd

Det viktigaste åtagandet i Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför”. Hur bidrar biståndet till att det uppfylls och når dem som är längst ifrån?

Myndigheter följer upp rättigheter tillsammans med romer

Mirelle Gyllenbäck, Jami Faltin, Karin Junehag Källman, Kristoffer Andersen
Torsdag 10:30 - 11:00 Stora scen
Länsstyrelsen i Stockholm

Romers delaktighet och inflytande i uppdraget om att ta fram en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering.

Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering

Anna Vigdis Gustavsson, Annika Spalde
Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Konstruktivt hanterade konflikter kan skapa förändring och samarbete – vi ger redskap att analysera konflikter, stärka dialog och motverka intolerans.

Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma

Caroline Stridh, David Sandberg Hjelm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Bris och Stadsmissionen

Bris och Stadsmissionen berättar om sitt arbete med att starta skyddade boenden där varje barn barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande.

Att förebygga våld vid demenssjukdom

Lotta Olofsson, Tove Ahner
Torsdag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Äldreförvaltningen, Stockholms stad

En person med demenssjukdom kan missförstå situationer och ha svårigheter att tolka sin omgivning. Det kan leda till vredesutbrott och risk för våld. För att förebygga detta behövs kunskap hos både anhöriga, personal och andra som möter personer med demenssjukdom.

Att undervisa om mänskliga rättigheter – balans mellan analys och engagemang

Lena Halldenius, Linde Lindkvist, Peter Johansson
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Lunds universitet

Hur undervisar man i, eller om, mänskliga rättigheter? Erfarna universitetslärare diskuterar hur man balanserar mellan kritisk analys och samhällsengagemang.

#NotOurStory – Change it!

Berhanu Demissie, Peace Hillary, Samba Yonga
Torsdag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Another Development Perspective Ltd

Partners from eight countries – Kenya, Zambia, Rwanda, Ethiopia, Somaliland, Uganda, Tanzania and Sweden have gathered in a collaboration funded by the Swedish Institute against gender based violence and for freedom from violence as a fundamental human right. The partners are working jointly with an international campaign focusing on Africa, pitching the campaign at the Swedish Annual Forum for Human Rights 2018. The partners will also hosting visitors of this forum at bigger seminar Thursday 15th, 13-14.30 p.m giving all representatives for the partner countries a voice. At this mini-seminar Samba Yonga, Founder of Ku-atenga Media, Zambia, Peace Hillary, Founder of Family Magazine, Rwanda and Berhanu Demissie, Executive Director of Development Expertise Center, Ethiopia will represent the partnership.