Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Nära vård

Omställningen till Nära vård fortsätter och behovet att kunna följa omställningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen mot ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt.

I detta heldagsspår så ges olika utblickar ifrån införandet av nära vård


Från uppföljning av delar till uppföljning av helhet – ett sammanhållet ramverk för uppföljning av nära vård
13:00 - 15:05 + Workshop
Syftet med denna del av spåret är att ge inspiration  till nya sätt att följa omställningen till en nära vård. Vi presenterar stöd för uppföljning och ger exempel på hur kommuner och regioner har påbörjat användningen av dem. Med det vill vi bidra till att deltagarna får med sig konkreta exempel på hur utveckling av nya arbetssätt kan kopplas till uppföljning inom vård och omsorg.

Denna del av spåret genomförs i två delar, där den första delen utgörs av beskrivning och exempel vård-och omsorgskollen och ramverket för uppföljning av nära vård och den andra delen av en workshop:

Spårets första del riktar sig till en bred målgrupp av systemledningar (förtroendevalda och ledande tjänstemän), verksamhetsutvecklare, linjechefer och vårdpersonal.

Workshopen som är mer operativt inriktat, riktar sig till verksamhetsutvecklare, linjechefer och vårdpersonal som är aktiva i att driva samverkansprocesser inom nära vård.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart

Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart

Maria Malmberg, Sara Modig, Åsa Karlsson
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:30 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Utökad, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Hajstudien - en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård

Hajstudien - en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård

Annelie Rosfjäll, Jonas Boström, Malin Heimer
Tisdag 23 maj 2023 11:30 - 12:00 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar

Profilbild för En ny logik för uppföljning - introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård

En ny logik för uppföljning - introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård

Dag Norén, Kristina Malmsten, Helena Henningson
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:20 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Vård- och omsorgskollen - ett  verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Vård- och omsorgskollen - ett verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Britta Engvall, Dagmar Schröder, Elisabeth Adamsson, Kristina Luhr, Sarah Lundberg, Åsa Rydberg, Helena Henningson, Kristina Malmsten
Tisdag 23 maj 2023 13:20 - 14:10 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering

Profilbild för Ramverk för uppföljning av Nära vård – exempel på praktisk tillämpning i Jönköping och Uppsala
Profilbild för Panelsamtal  - Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret?

Panelsamtal - Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret?

Lisbeth Löpare Johansson, Anneli Forsgren, Dag Norén, Elize Leto, Iréne Nilsson Carlsson, Kristina Luhr, Sara Riggare
Tisdag 23 maj 2023 14:45 - 15:05 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Panel, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Inte långt till Nära Vård

Inte långt till Nära Vård

Anders Ekholm, Ina Caesar
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Helena Henningson, Dag Norén, Lisbeth Löpare Johansson, Karina Kight, Kristina Malmsten
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:30 R17/18
Nära vård, Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Farliga Delegeringar

Farliga Delegeringar

Ulf H Fröberg
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Juridik

Profilbild för Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt

Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt

Andreas Larsson, Andreas Möllås
Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering