Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Nära vård

Omställningen till Nära vård fortsätter och behovet att kunna följa omställningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen mot ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt.

I detta heldagsspår så ges olika utblickar ifrån införandet av nära vård


Från uppföljning av delar till uppföljning av helhet – ett sammanhållet ramverk för uppföljning av nära vård
13:00 - 15:05 + Workshop
Syftet med denna del av spåret är att ge inspiration  till nya sätt att följa omställningen till en nära vård. Vi presenterar stöd för uppföljning och ger exempel på hur kommuner och regioner har påbörjat användningen av dem. Med det vill vi bidra till att deltagarna får med sig konkreta exempel på hur utveckling av nya arbetssätt kan kopplas till uppföljning inom vård och omsorg.

Denna del av spåret genomförs i två delar, där den första delen utgörs av beskrivning och exempel vård-och omsorgskollen och ramverket för uppföljning av nära vård och den andra delen av en workshop:

Spårets första del riktar sig till en bred målgrupp av systemledningar (förtroendevalda och ledande tjänstemän), verksamhetsutvecklare, linjechefer och vårdpersonal.

Workshopen som är mer operativt inriktat, riktar sig till verksamhetsutvecklare, linjechefer och vårdpersonal som är aktiva i att driva samverkansprocesser inom nära vård.

All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart

Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart

Maria Malmberg, Sara Modig, Åsa Karlsson
Tuesday May 23, 2023 10:30 - 11:30 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Extended 55 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Actual examples (good/bad), Welfare development, Management

Profile image for Hajstudien - en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård

Hajstudien - en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård

Annelie Rosfjäll, Jonas Boström, Malin Heimer
Tuesday May 23, 2023 11:30 - 12:00 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Care professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Apps

Profile image for En ny logik för uppföljning - introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård

En ny logik för uppföljning - introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård

Dag Norén, Kristina Malmsten, Helena Henningson
Tuesday May 23, 2023 13:00 - 13:20 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Actual examples (good/bad), Management, Follow-up/Report of current status

Profile image for Vård- och omsorgskollen - ett  verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Vård- och omsorgskollen - ett verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Britta Engvall, Dagmar Schröder, Elisabeth Adamsson, Kristina Luhr, Sarah Lundberg, Åsa Rydberg, Helena Henningson, Kristina Malmsten
Tuesday May 23, 2023 13:20 - 14:10 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Other, Other, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Patient centration

Profile image for Ramverk för uppföljning av Nära vård – exempel på praktisk tillämpning i Jönköping och Uppsala
Profile image for Panelsamtal  - Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret?

Panelsamtal - Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret?

Lisbeth Löpare Johansson, Anneli Forsgren, Dag Norén, Elize Leto, Iréne Nilsson Carlsson, Kristina Luhr, Sara Riggare
Tuesday May 23, 2023 14:45 - 15:05 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Panel, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Actual examples (good/bad)

Profile image for Inte långt till Nära Vård

Inte långt till Nära Vård

Anders Ekholm, Ina Caesar
Tuesday May 23, 2023 15:30 - 16:00 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Presentation, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Patient safety, Usability

Profile image for Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Helena Henningson, Dag Norén, Lisbeth Löpare Johansson, Karina Kight, Kristina Malmsten
Tuesday May 23, 2023 15:30 - 16:30 R17/18
Nära vård, Workshops / Fördjupningar, Swedish, On site only, Workshop, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Benefits/effects, Management

Profile image for Farliga Delegeringar

Farliga Delegeringar

Ulf H Fröberg
Tuesday May 23, 2023 16:00 - 16:30 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Law, Judicial procedures

Profile image for Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt

Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt

Andreas Larsson, Andreas Möllås
Tuesday May 23, 2023 16:30 - 17:00 A3
Nära vård, Swedish, Live broadcast, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration