Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

Origoplattformen – en ny nationell plattform för hälsodata

Fredrik Öberg
Onsdag 08:30 - 09:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar

Under det gångna året har ett flertal aktörer, utredningar och rapporter efterlyst ett ökat statligt engagemang och bättre nationell samordning av hälsodata i vård och omsorg. Origoprogrammet har tagit fram ett konkret förslag hur en nationell plattform för hälsodata kan byggas upp, för att visionen om nationella journaler kan bli verklighet, med patienten i centrum.

Researching Hospital Case Studies to Spur Innovation in Healthcare Systems

Cristoffer Jakobsson
Onsdag 08:30 - 09:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet

Technology is slow to be fully accepted in the medical field. While improvements are made to devices and systems on a consistent basis, the adoption of these techniques proves to be difficult on a wider scale. When introducing new technologies, a host of factors can assist to help spur innovation and faster, widespread adoption. We hope that our research aids the improvement of technology in this vital field. This presentation focuses on two use-cases within the medical field: the 1177 patient-to-doctor online chat system and an internal digitized surgery clinic. We worked in partnership with Åsa Cajander and Uppsala University to identify critical issues and look into innovation aspects of the current technologies.

SWEDEN + FINLAND = TRUE. Crossing all borders for cooperation

Martin Westerling, Ulla Karilampi
Onsdag 08:30 - 09:15 Best of Nordics
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Whoever cooperates the most and best, wins in the long run! But how do you find an interesting and interested partner? And what if the partner is in another country? Hear the story of how a Swedish hospital clinic and a Finnish startup company got in touch and took advantage of each other's innovations and skills! Currently, they´re collaborating on a new technical solution that will improve psychiatric care.
(The presentation is given in both English and Swedish versions.)

100

Vad är Sverige inom ehälsa 2025 - Egyptisk pyramid, Babels torn, eller en vacker tulipanaros?

Mats Löfström
Onsdag 08:30 - 09:30 i Visionens spår
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Etik, Inspelad föreläsning

År 2025 skall Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Är det möjligt att komma dit på den väg vi slagit in på?Vi talar om bristen på målbild och vilka förutsättningar som finns. Fokus ligger sedan på vilket ekosystem måste vi ha för att säkra att patientinformation alltid finns tillgänglig när den behövs, för att sedan avsluta med att svara på frågan vad kan vi konkret göra nu för att ge oss möjligheter att bli bäst i världen. Till regeringen ges uppmaningen att utse en "it-general" för vården och snarast reda ut frågan om vilket ekosystem som krävs. Håller nationella tjänsteplattformen måttet. Till oss alla är rådet att bli mer engagerade och kritiska: behovet av "ehälsans Greta" och "ehälsans rumpnissar" förklaras. Slutligen pratar vi om vikten av innovation.

100

Vitalis TV-studio med livesändningar

Johan Wester
Onsdag 08:30 - 16:45
Svenska, Studiosändning

Under hela konferensen sänder Vitalis live från Gothia Studio med Johan Wester som programledare.På plats finns tongivande beslutsfattare, talare och tyckare.  

100

Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt.

Fredrik Eriksson
Onsdag 08:30 - 09:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet

Att få mer tid för patienterna och lägga mindre tid på administration anges som en av lösningarna för att klara dagens vårdutmaningar. Vi ville testa om man med digital teknik och processer helt skulle kunna eliminera den administrativa personalen på en specialistklinik. Vi önskade samtidigt att digitaliseringen skulle främja en mer jämlik och inkluderande patient-läkare relation i vårdmötet, samt även hantera digitalt utanförskap och personer med funktionsvariationer. Seminariet beskriver erfarenheterna efter 2 år, och hur dessa metoder och processer kan appliceras på andra enheter som vill dra nytta av digitaliseringen i en blandad analog och digital verksamhet.

Psykologi som möter patienternas behov

Jesper Enander
Onsdag 08:45 - 09:10 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar

Psykisk ohälsa är ett växande problem, men tillgången till psykologi möter inte det behov som finns på primärvårdsnivå. Föreläsningen beskriver rådande evidens för att bedriva psykologbesök via video, samt vilka framgångsfaktorerna är för att på ett lyckat sätt kunna digitalisera psykologi med målet att erbjuda bedömning, diagnos och rätt behandling till hela Sveriges befolkning.

100

1+1=1 eller 3 eller Bygger vi vår digitalisering på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet?

Ann Söderström, Mats Bojestig, Anette Falkenroth, Emma Spak, Maja Fjaestad
Onsdag 09:00 - 10:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Livesändning

100

Bildöverföring - invånare till offentlig hälso-och sjukvård 1177 på telefon

Maria Tiston
Onsdag 09:00 - 09:30 Framtidens primärvård
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering

Från ide till verklighet. Sjuksköterska till invånare. " Hej, har du möjlighet att skicka in en bild till mig på ditt utslag?"
En självklarhet i vårat svenska samhälle 2019. Vad lätt det låter. Tekniken finns. Människor skickar bilder överallt. Hälso-och sjukvården talar konstant om att vi behöver bli mer innovativa och använda oss av digitalisering.
Men. Hälso-och sjukvården har inte samma förutsättningar som tex enskilda firmor. Det är en lång och snåriga väg offentliga sjukvården ofta behöver gå för att förverkliga sina idéer. Finansiering, upphandling, juridik, informationssäkerhet, inte trampa människor på tårna, ofta långa beslutsvägar, tidsbrist.
Men igen. Hälso-och sjukvården har också positiva förutsättningar. Vi är många och starka tillsammans. Vi vill framåt.
Önskar inspirera hälso-och sjukvårdspersonal att tro på sina idéer och därmed också genomföra dem.

Fyra robotar hjälper det akuta flödet på SÄS

Fredrik Hansson, Peter Häyhänen
Onsdag 09:00 - 10:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Användbarhet

Med hjälp av RPA-teknik har Södra Älvsborgs Sjukhus minskat administrativ tid för vårdpersonal samtidigt som kvalitén för patienterna har ökat. Tekniken har också inneburit att nya arbetssätt har skapat effektivare patientflöden för ett säkrare omhändertagande av patienten.

100

Hur använder jag webbutbildning om e-hälsa i min organisation

Evamaria Nerell
Onsdag 09:00 - 09:30 Kommun - införande
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Information/myndighet, Användbarhet

Nu kommer den uppdaterade webbutbildningen om "E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten" från Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Famna och Vårdföretagarna. Den första kom år 2016 och nu kommer en uppdaterad med samma grundinnehåll men med så mycket mer och med en annan teknik. Dessutom ger Socialstyrelsens nya lärplattform nya möjligheter att jobba med utbildning. Så hur ska jag jobba med detta i min organisation? Vem har nytta av den och kan den ge oss alla en gemensam grund inför verksamhetsutvecklig och innovation?

Hur kan vi bättre stödja patientens Läkemedelsbehandling? Vad säger patienterna?

Carl Jarnling, Joakim Sakaria
Onsdag 09:00 - 09:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Insikter från djupintervjuer med 55 patienter rörande hur det är att leva med mediciner och behoven av digitala stöd.

100

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI

Johanna Bergman, Markus Lingman
Onsdag 09:00 - 10:00 Utblick - Policy
Svenska, AI, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

AI är teknologi som kommer spela en viktig roll i att lösa sjukvårdens utmaningar i och generera ökat värde för patienter. För att framgångsrikt utveckla och distribuera AI-lösningar måste svenska sjukvårdsleverantörer, särskilt regioner och kommuner, samarbeta både med varandra och industrin, akademin och beslutsfattare. Hur kan vi bygga nya samverkansstrukturer för regioner och vårdgivare? Hur identifierar, lyfter och skalar vi de bästa exemplen? 

100

IBIC riskerar omsorgens kvalité och införandet av välfärdsteknik. Dessa utmaningar ser vi.

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Onsdag 09:00 - 10:00 Fördjupning
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Etik

Signaler kommer på att IBIC, eller snarare de processer som införs i kommunerna när IBIC införs, riskerar att skapa utmaningar. Risken finns att det leder till suboptimering, är ekonomiskt ofördelaktigt, hämmar utvecklingen av omsorgen, riskera rättssäkerheten och kvalitetssäkringen samt lika vård för alla. Det riskerar att ta oss längre från målet om att vara världsledande på välfärdsteknik. Vilka fallgropar ser kommunerna och vad gör vi åt det?

Implementering av kodverk och testning av Ineras nya tjänstekontrakt för laboratoriemedicin i Region Gävleborg

Rebecca Ceder, Tova Johansson Marknell
Onsdag 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Test/validering, Inspelad föreläsning

Inera har tagit fram en ny version av tjänstekontraktet för laboratoriemedicinska analyser. Flera analysresultat kan nu visas, inklusive mikrobiologiska svar i E-hälsotjänsterna Nationell Patientöversikt (NPÖ), och Journalen, som har över 3 miljoner användare. Region Gävleborg är först ut i landet att testa det nya tjänstekontraktet och implementera de laboratoriemedicinska koderna i den kliniska verksamheten. Föreläsningen kommer att presentera resultat och lyfta lärdomar från pilotprojektet. Det multidisciplinära samarbetet mellan Region Gävleborg, Inera, Socialstyrelsen och Equalis kommer också att diskuteras.

100

Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård

Charlotta Palmgren, Peter Losman, Tomas Borgegård
Onsdag 09:00 - 10:00 Ekosystem
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för att utveckla svensk sjukvård, men sker det i praktiken? I takt med att befolkningen ökar, växer andelen åldrade och multisjuka patienter. Samtidigt är den offentliga sjukvårdens ekonomi ansträngd. Framgångsrik utveckling och implementering av nya lösningar är avgörande för en kostnadseffektiv, högspecialiserad och högkvalitativ vårdleverans. Ny lagstiftning och policys har utvecklats för att ytterligare stimulera och optimera processen från idé till implementering. Det finns nu ett tryck på att öka användningen av innovationsupphandling för att effektivare driva innovationer till klinisk implementering.

Lärdomar från digitalisering av anhörigkommunikation

Max Flodén
Onsdag 09:00 - 09:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet

Lärdomar från test av en app för anhörigstöd hos Sätra vård-och omsorgsboende inom Stockholms stad. Vad tyckte personal och anhöriga? Vilka lärdomar fick vi, tekniskt och organisatoriskt?

100

MDR -Patientsäkerhet och innovation, går det att utveckla mjukvara för användning i vård och omsorg under de nya regelverket?

Anna Lefevre Skjöldebrand, Lena Björk
Onsdag 09:00 - 10:00 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Juridik, Informationssäkerhet, Livesändning

Mikrovågor och AI för snabbare stroke- och traumavård

Stefan Blomsterberg
Onsdag 09:00 - 09:30 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning

För både stroke- och traumapatienter är det viktigt att tidigt ställa en korrekt diagnos för att kunna dirigera patienten till rätt sjukhus för att få rätt behandling. Vid stroke och huvudtrauma är varje minut mellan det att skadan inträffar och rätt behandling påbörjas av yttersta vikt för patienten. Med hjälp av Bolagets produkt MD100 blir behandlingen av patienten samt hanteringen av vårdens resurser mer effektiv.

100

Qualification, Classification and Current EU and US Requirements for Medical Device Software

Heikki Pitkänen
Onsdag 09:00 - 10:00 Medicintekniska regelverk
Engelska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

The definition of Medical Device Software and its classification analysed and interpreted from the point of view of the MDR, IVDR, European and international (IMDRF) guidelines and the US FDA requirements. Medical Device Software life cycle requirements and standards in a nut shell.