Johan Lindström Föreläsare

Förvaltningschef
Eskilstuna kommun

Föreläsare för

Eskilstuna kommun berättar - Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringen

Onsdag 09:00 - 09:30 Äldreomsorg - personcentrering

Förvaltningschef, Eskilstuna Kommun

Personlig presentation
Johan har arbetat som chef inom vård och omsorg sedan början på -90 talet, framförallt inom funktionshinderssektorn. Johan är nu förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.