Mats Bojestig Föreläsare

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län
Personlig presentation
Mats Bojestig är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och ordförande i styrgruppen för nationellt system för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). Han har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och lett flera lärande nätverk i regi av Qulturum (Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete) i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.