Profilbild för Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Föreläsare

Strateg
Socialstyrelsen

Föreläsare för

Hur använder jag webbutbildning om e-hälsa i min organisation

Onsdag 09:00 - 09:30 Kommun - införande

Nerell arbetar med implementering och utbildning av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Arbetar även som utredare och det senaste var en kartläggning om AI i svensk sjukvård 2019.

BLOCK 2 Juridik och etik, Etik vid användandet av eHälsa och välfärdsteknik

Torsdag 10:50 - 11:10 Masterclass

Nerell arbetar med implementering och utbildning av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Arbetar även som utredare och det senaste var en kartläggning om AI i svensk sjukvård 2019.

Personlig presentation
Nerell arbetar på Socialstyrelsen med implementering och utbildning av e-hälsa, digitalisering , AI och välfärdsteknik och inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Är projektledare för "Juridiskt stöd för dokumentation" och ansvarar för de etiska frågorna inom e-hälsa.