Profilbild för Jenny Katalinic

Jenny Katalinic FöreläsareUtställare

leg psykolog och psykoterapeut
Psykologpartners

Föreläsare för

Internetbaserad KBT i reguljär vård - en framgångssaga?

Onsdag 26 augusti 2020 09:10 - 09:35 Digital psykologi

Jenny är leg psykolog på Psykologpartners och arbetar med klinisk och digital psykologi. Hon har mångårig klinisk erfarenhet som behandlare och har också medverkat i införandeprocessen av internetbaserad KBT i flera regioner samt utbildat och handlett användare av metoden.

Personlig presentation
Jenny är leg psykolog på Psykologpartners och arbetar med klinisk och digital psykologi. Hon har mångårig klinisk erfarenhet som behandlare och har också medverkat i införandeprocessen av internetbaserad KBT i flera regioner samt utbildat och handlett användare av metoden.