Profilbild för Jesper Enander

Jesper Enander Föreläsare

Chefspsykolog
KRY

Föreläsare för

Psykologi som möter patienternas behov

Onsdag 08:45 - 09:10 Digital psykologi

Personlig presentation
Jesper Enander är chefspsykolog och ansvarig för KRYs psykologverksamhet. Han forskar vid Karolinska Institutet där han disputerade inom området digital psykologi.