Profilbild för Max Flodén

Max Flodén Föreläsare

DigiCare

Föreläsare för

Lärdomar från digitalisering av anhörigkommunikation

Onsdag 09:00 - 09:30 Välfärdsteknik

Grundare av DigiCare Anhörigstöd. DigCare grundades utifrån grundarnas egna upplevelser med närstående i äldreomsorg. Entreprenör med en bakgrund som konsult inom IT- och Management.

Personlig presentation
Max Flodén är grundare av DigiCare, som startades utifrån grundarnas egna upplevelser med närstående i äldreomsorg. Tidigare bakgrund som entreprenör samt konsult inom IT och Management.

DigiCare har tagit fram två tjänster för att bidra till ännu bättre vård och omsorg:
- DigiCare Anhörigstöd förbättrar och förenklar kontakten mellan brukare, anhöriga och personal inom vård och omsorg.
- DigiCare Tillsammans är en prisbelönt digital mötesplats för att bryta isolering och ensamhet bland äldre.