Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Paneldeltagare

Patientföreträdare
Personlig presentation
Spetspatient. Patientföreträdare i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska samt partiföreträdare i den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar.