Profilbild för Tomas Borgegård

Tomas Borgegård Föreläsare

Föreläsare för

Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård

Onsdag 09:00 - 10:00 Ekosystem

Tomas har stor erfarenhet av att etablera och driva partnerskap och samarbetsprojekt mellan industri, akademi och sjukvård, inom områden som cellterapi, radiologi, digitalisering och AI. Med mer än tio års erfarenhet från forskning inom läkemedelsindustri, har han god insikt i och erfarenhet från hela forskning, utveckling och innovationsprocessen. För närvarande med fokus på att bättre förstå och adressera hinder som påverkar implementering, nyttiggörande och spridning av innovationer inom hälso- och sjukvård, med speciellt fokus på Innovationsupphandling och affärsmodeller.

Personlig presentation
Tomas har stor erfarenhet av att etablera och driva partnerskap och samarbetsprojekt mellan industri, akademi och sjukvård, inom områden som cellterapi, radiologi, digitalisering och AI. Med mer än tio års erfarenhet från forskning inom läkemedelsindustri, har han god insikt i och erfarenhet från hela forskning, utveckling och innovationsprocessen. För närvarande med fokus på att bättre förstå och adressera hinder som påverkar implementering, nyttiggörande och spridning av innovationer inom hälso- och sjukvård, med speciellt fokus på Innovationsupphandling och affärsmodeller.