Profilbild för Henrik Essunger

Henrik Essunger FöreläsareUtställare

Samhällsentreprenör
Posifon AB

Föreläsare för

Digitala hjälpmedel - en projektkavalkad

Tisdag 15:30 - 17:00 Framtidens hjälpmedel är digitala

IBIC, förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller - Dessa utmaningar ser vi.

Onsdag 09:00 - 10:00 Fördjupning

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen.
Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Säkra kompetensen och omsorgens larmhantering med träningsmiljöer

Onsdag 09:30 - 10:00 Kommun - införande

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen.
Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Onsdag 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen.
Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Personlig presentation
Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen.
Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.