Profilbild för Anders Thurin

Anders Thurin Föreläsare

Läkare
NÄL

Föreläsare för

Sanktionerad specialisering - vad är det?

Tisdag 13:00 - 13:30 Systematiska hälsodata

Vi behöver kataloger över dataelement

Onsdag 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata

Läkare, med lång verksamhet inom forskning och standardisering inom området medicinsk terminologi. Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i SFMI.

Personlig presentation
Läkare, med lång verksamhet inom forskning och standardisering inom området medicinsk terminologi. Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i SFMI.