Profilbild för Mats Löfström

Mats Löfström Föreläsare

Personlig presentation
Mats Löfström är författaren som efter att ha arbetat fyrtio år inom it-branschen, nu lyfter fram och belyser frågor om moral, etik, ledarskap och kvalité vid förändringsarbete med it. Han gör det i en serie verklighetsbaserade spänningsromaner. Den senaste, Ingrid, handlar om en upphandling av ett nytt sjukvårdssystem i den fiktiva regionen Lycke. Romanen drivs av en tragisk händelse där huvudpersonens son dör på operationsbordet eftersom vårdens it-system inte kunde ge tillgång till hans journal. En händelse som Löfström med sin huvudperson Ingrid som språkrör, menar mycket väl skulle kunna hända på riktigt imorgon. Kanske är risken inte borta ens i framtidens svenska ehälsosystem? Mer om Löfström finns på förlagets hemsida www.fiality.se. eller från Författarcentrum https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4347/Mats_L_fstr_m