Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Hälsoappar

Den digitala utvecklingen i samhället går i en allt snabbare takt. Användningen av ny teknik förändrar förutsättningarna för hur vård och omsorg utförs med tekniken som verktyg. Hälsoappar har funnit under flera år men både antalet hälsoappar och användningen har ökat de senaste åren. Det innebär att individen får en ökad kunskap om sin egen hälsa och ökade möjligheter att själv kunna påverka hälsan samt vara mer självständig. Det skrivs en del debattartiklar i ämnet men det saknas fortfarande evidensbaserad kunskap i frågor som handlar om användandet av hälsoappar och förutsättningarna för detta.

Det finns olika behov som varierar med användningsområde och funktionalitet, samt för olika roller. Individer samt vård- och omsorgsgivare har svårt att urskilja de hälsoappar som är säkra, gör nytta och är tillförlitliga. De behov som användarna har pekar på att användningen och utvecklingen av hälsoappar bör ske på ett säkert och ändamålsenligt sätt så att de uppfyller sitt syfte. Detta överensstämmer med intentionerna i visioner och strategier som finns framtagna inom området e-hälsa och digitalisering i Sverige.

En förutsättning för en digital samverkan är interoperabilitet. Utmaningar finns när det gäller hälsoappar inom alla perspektiv (juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk) av interoperabilitet. Inom vissa användningsområden av hälsoappar saknas i Sverige, helt eller delvis, standarder och ramverk.

Flera europeiska länder har tagit initiativ till att öka tilliten till hälsoappar genom olika standarder, ramverk samt strukturer för kvalitetssäkring av hälsoappar. Även hur dessa länder finansierar, förskriver eller på andra sätt tillhandahåller hälsoappar inom vård och omsorg beskrivs i rapporten. Dessa länder kan utgöra inspiration till Sveriges arbete


En fortsättning på detta spåret hittar du i spåret Reimbursement and market access for digital solutions

All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Hälsoappar - Inledning och definition

Hälsoappar - Inledning och definition

Björn Erik Erlandsson
Tuesday May 23, 2023 13:00 - 13:10 A4
Hälsoappar, Swedish, Pre-recorded + On-site, Other, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Care professionals, Healthcare professionals, Apps

Profile image for Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Mari Banck, Marie Granander
Tuesday May 23, 2023 13:10 - 13:30 A4
Hälsoappar, Swedish, Pre-recorded + On-site, Other, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Apps

Profile image for Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Helle Sörensen, Therese Norbäck
Tuesday May 23, 2023 13:30 - 13:50 A4
Hälsoappar, Swedish, On site only, Presentation, Inspiration, Introductory, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Municipality, Documentation, Apps, Usability

Profile image for Hälsoappar – vilka kan jag rekommendera till patienter?

Hälsoappar – vilka kan jag rekommendera till patienter?

Caroline Eklund, Petra von Heideken Wågert
Tuesday May 23, 2023 13:50 - 14:10 A4
Hälsoappar, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Test/validation, Apps

Profile image for Hälsoappar och egenmonitorering ur ett användarperspektiv

Hälsoappar och egenmonitorering ur ett användarperspektiv

Mirjam Ekstedt
Tuesday May 23, 2023 14:10 - 14:35 A4
Hälsoappar, Swedish, Pre-recorded + On-site, Tools for implementation, Introductory, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Municipality, Apps, Usability

Profile image for Hälsoappar och regelverk

Hälsoappar och regelverk

Sandra Sjöåker
Tuesday May 23, 2023 14:35 - 15:00 A4
Hälsoappar, Swedish, Pre-recorded + On-site, Other, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Apps, Law, Judicial procedures, Government information

Profile image for Vad händer i Europa gällande reimbursement av Digital Hälsa?

Vad händer i Europa gällande reimbursement av Digital Hälsa?

Mattias Kyhlstedt
Tuesday May 23, 2023 15:30 - 15:55 A4
Hälsoappar, Swedish, On site only, Other, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Government information

Profile image for Hälsoappar enligt SIS CEN ISO TS 82304-2

Hälsoappar enligt SIS CEN ISO TS 82304-2

Jenny Acaralp
Tuesday May 23, 2023 15:55 - 16:20 A4
Hälsoappar, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Test/validation, Apps, Patient safety

Profile image for Panel –  Hur går vi vidare i Sverige?

Panel – Hur går vi vidare i Sverige?

Ann Gustafsson, Lena Morgan, Anna Östbom, Göran Petersson, Jesper Olsson, Mirjam Ekstedt
Tuesday May 23, 2023 16:20 - 17:00 A4
Hälsoappar, Swedish, On site only, Panel, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Care professionals, Healthcare professionals, Apps