Banner

Seminars Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights 2019. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the title of the seminar for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. When you have registered you can log in and add seminars to your calendar and network with other participants. Please note that the rule first come, first served applies. 

No ticket is needed for the program on Saturday November 16h.

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

100

Vilka faktorer bidrar till en god/dålig hälsa bland elever på yrkesförberedande gymnasieprogram? Det är inte ovanligt att yrkeselever under sin APL får möta sexistisk, homofobisk eller rasistisk jargong. Som ung och ny på arbetsplatsen kan det vara svårt att veta hur en ska hantera detta. Hur kan vi stärka yrkeselever med kunskaper och verktyg så att de bättre kan tillgodose sina rättigheter i arbetslivet?

Dilemmaspelet: Att fly är ingen utflykt

Röda Korsets Ungdomsförbund
Friday 09:00 - 09:30 Globala scenen
Röda Korsets Ungdomsförbund

Många känner till att miljontals människor är på flykt från sina hem. Med Dilemmaspelet vill vi öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt.

100

Psykoterapi - jämlik tillgång & inte en plånboksfråga

Liselotte Lökken Svärd & Lars Gustafsson
Friday 09:00 - 09:30 Stora scen
Akademikerförbundet SSR/ Psykoterapeutföreningen

Andelen människor som söker behandling för psykisk ohälsa växer. Trots att psykoterapi är en verksam behandling är tillgången begränsad, ibland mycket dyr och ojämnt fördelad över landet. Vi arbetar intensivt för att utbildningsplatserna ska öka, psykoterapeutisk behandling ska ingå i det s.k. högkostnadsskyddet och för fler psykoterapeuttjänster. Välkommen in på seminariet för att diskutera psykoterapin och en jämlik tillgång med oss!

100

Fredsutbildning som metod

Vendela Storkamp
Friday 09:30 - 10:00 Globala scenen
CISV Sweden

CISV utbildar och inspirerar handling för en fredligare värld. Upplev och lär dig mer om vår fredsutbildning för barn och unga.

100

Klimatoro och framtidstro

Frida Gårdmo, Hans Landeström, Jenny Carlenius
Friday 09:30 - 10:00 Stora scen
Svenska kyrkan, Linköpings stift

Har du ångest? Inspireras du av Greta Thunberg som klev ur sängen och agerade? Kanske både och?! Lyssna på samtal mellan en psykolog och en aktivist!

Under detta miniseminarium
kommer Länsstyrelsen i Stockholm att ha ett samtal med personer med romsk
språk- och kulturkompetens som kommer att berätta om hur  antizigansim
(rasism riktad mot romer) kan påverka romers vardag  och i förlängningen
även rätten till en god hälsa. 

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Friday 10:00 - 12:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

Skyddet för sjukvård i väpnad konflikt

Friday 10:00 - 10:30 Globala scenen
Svenska Röda Korset

Vilka regler skyddar sjukvården under väpnad konflikt? Vad har de för betydelse för tillgången till sjukvård i konfliktdrabbade länder?

52. Who cares about the old and ill?

Anna Wigenmark, Bridget Sleap
Friday 10:30 - 12:00 Crusellhallen
Föreningen Ordfront

All individuals have the right to health. Yet there is an inadequate response from national health care systems to older people’s rights and needs. Although many older people are living longer and in better health, their needs for both health and social care are likely to become increasingly complex and interdependent in later life. At the same time, many older persons lack knowledge about their rights, or how to enjoy them. What challenges need to be addressed in order to recognize older people’s individual human rights, in particular health rights?

100

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive tillgång till säker abort, är en viktig del av förverkligandet av rätten till hälsa. 25 år har gått sedan The International Conference on Population and Development hölls i Kairo 1994.Målet med detta seminarium är att diskutera Sveriges ledande roll globalt i att bidra till SRHR-agendans förverkligande för alla. Hur ska vi gå vidare i en tid av polarisering och ökat motstånd? Vad finns det för verktyg att tillgå och hur kan vi arbeta tillsammans för att säkerställa rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa för alla utan diskriminering.

54. Tillit, hopp och framtidstro förutsättningar för jämlik hälsa

Annika Larsson, Margareta Kristensson
Friday 10:30 - 12:00 Operan
Region Östergötland

Tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och
framtidstro är något av det viktigaste för hälsan. Forskningen visar att
hopplöshet utgör en lika stor risk för att insjukna och dö i förtid som
rökning. Det är viktigt att ha en helhetssyn på hälsa och att ha förståelse för
hur psykologiska och sociala faktorer påverkar människors hälsa och risk för
sjukdom, men också hur det hänger ihop med livsvillkor som yrke, inkomst och utbildningsnivå.
Margareta Kristenson inleder med en introduktion. Vi kommer sedan att visa
exempel på Region Östergötlands arbete inom flera verksamhetområden och
tillsammans med andra aktörer.

55. Relationer och umgänge för barn i våldets skugga

Alexandra Nörby, Carl Fredrik Graf, Linnea Bruno, Nina Rung, Åsa Lindhagen
Friday 10:30 - 12:00 Spegelsalen
Länsstyrelsen Östergötland

Barns hälsa påverkas negativt av att leva i situationer där det förekommer våld, samt under efterföljande processer kring vårdnad och umgänge med våldsutövaren. Vi för en dialog kring hur samhällets olika aktörer kan arbeta för att säkerställa barns hälsa och säkerhet i det långsiktiga arbetet med våld i nära relationer. Vi frågar oss: Vilka normer och värderingar kring makt och kön påverkar myndigheters agerande?

100

56. HBTQ-diplomering i Uppsala kommun - ett försök att minimera faktorer som leder till minoritetsstress

Maria Norberg, Milena Kraft
Friday 10:30 - 12:00 Studion
Uppsala kommun, kommunledningskontoret avdelningen för social hållbarhet

Uppsala kommun tog år 2016, tillsammans med RFSL och Antidiskriminerings byrån i Uppsala, fram en egen utbildningssatsning som även inkluderar en hbtq-diplomeringsmodell med utgångspunkt i RFSL hbtq-certifieringsmodell. Under detta seminarium vill vi berätta om vår satsning och vårt arbete för att vara en icke-diskriminerande kommun och på så sätt försöka minimera faktorer som leder till minoritetsstress och sämre hälsa hos hbtq-personer.

100

57. Myndighetssamverkan - minskad ohälsa genom upptäckt av våld

Julie Jacobsson, Mikael Thörn , Socialstyrelsen
Friday 10:30 - 12:00 Verdefoajén
Försäkringskassan

Utsatthet för våld i nära relationer har koppling till
ohälsa för både vuxna och barn. Den som är utsatt har varken makt eller
möjlighet att åtnjuta sina grundläggande rättigheter, såsom rätten till hälsa. Hur kan myndigheter samverka för att bidra till minskad ohälsa
och ett liv fritt från våld?Välkommen till seminariet där Jämställdhetsmyndigheten,
Försäkringskassan och Socialstyrelsen berättar om sina uppdrag och sitt arbete.

Angereds Närsjukhus har alltsedan starten 2008 strävat efter att systematiskt använda mänskliga rättigheter som ett konkret arbetsverktyg, i utvecklingen av det nya specialistsjukhuset och i det dagliga vårdarbetet såväl som i det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet. Rättigheterna utgör fundament för vårt uppdrag att bidra till att minska samhällets hälsoklyftor. I seminariet presenteras, diskuteras och utvärderas arbetet.

100

Hur kan tillgång till vatten och sanitet, bättre användning av antibiotika och minskade föroreningar från tillverkningen bidra till kampen mot antibiotikaresistens och till allas rätt till hälsa?Seminariet fokuserar på rätten till hälsa i produktionsländer och olika aktörers - såsom läkemedelsföretag och lagstiftares - ansvar.

100

60. Likvärdig vård för urfolket Samerna

Ann-Jeanette Stål, Lotta Omma
Friday 10:30 - 12:00 Solot
Kunskapsnätverket samisk hälsa

Vad innebär en vård på lika villkor för Sveriges urbefolkning samerna? Vilka utmaningar finns och hur kan vårdorganisationerna möta dem? Vilka behov uttrycker samerna själva? Detta är några av de frågor som Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetat med i drygt 2,5 år. I föreläsningen kommer dess frågeställningar att belysas, samt att samiskt perspektiv kommer att synliggöras via filmklipp.

100

61. Rätt till rätt behandling för våldsutsatta kvinnor i beroende

Anna Persson, Caroline Karlsson, Markus Heilig, Sanna Detlefsen, Therese Linerhav
Friday 10:30 - 12:00 Duetten
Linköpings Stadsmission

En stor andel av de kvinnor som söker beroendevård lider av PTSD till följd av det våld de utsätts för. Ny studie visar varför en kombinationsbehandling i dessa fall kan vara avgörande för att nå hållbara resultat. Under MR-dagarna kan du ta del av goda exempel på hur regioner och kommuner kan samarbeta med civilsamhället för att behandla samsjuklighet med PTSD och beroendesjukdom.

100

Palestina - Solidaritet och motstånd

Anna Wester
Friday 10:30 - 11:00 Globala scenen
Palestinagrupperna

Palestinagruppernas ordförande Anna Wester berättar om sitt senaste besök på Västbanken och Gaza i somras. Om situationen samt vikten av internationell solidaritet som en del i motståndet mot ockupation och förtryck.

Piteå – vår resa till att vara en MR-kommun

Anette Christoffersson, Anette Christoffersson, Vera Renberg
Friday 10:30 - 11:00 Stora scen
Piteå kommun

Piteå MR kommun, en lång resa för utveckling av arbetet för mänskliga rättigheter som bara tar sin början i utropandet och som involverar alla delar av samhället. Varför? Vad? och Hur?