100

Julie Jacobsson Talare

Försäkringskassan

Talare för

57. Myndighetssamverkan - minskad ohälsa genom upptäckt av våld

Fredag 10:30 - 12:00 Verdefoajén

Samorndare för Försäkringskassans arbete att motverka mäns våld mot kvinnor