Andrea Caputo Moderator

SIWI

Moderator för

59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter

Fredag 10:30 - 12:00 Operetten

Project presentation and moderation of the session